Home

Impresionismus znaky

Hlavní znaky impresionistické malířské techniky: · uvolněný malířský rukopis v němž převažují krátké tahy nebo dotyky štětce (tzv.dělená malba); malba je rychlá ve snaze zachytit prchavou atmosféru okamžiku; · snaha o vystižení charakteru celku, v němž zanikají popisné detaily Tyto znaky sbližují impresionismus se symbolismem a novoromantismem. K představitelům impresionismu patřili básníci P. Verlaine ve Francii, H. von Hofmannsthal, D. Liliencron, R. Dehmel v Německu, B. K. Zajcev a K. D. Balmont v Rusku, v české poezii zejm. A Impresionismus v literatuře je jedním z proudů modernismu. Primární uměleckou strategií impresionistických literárních děl je vyvolání smyslového dojmu. Nejčastěji jde o lyrickou poezii, existují však také impresionistické prózy. Jejich děj je podřízen snaze o zachycení nálady či atmosféry, plynoucího a pulzujícího života. Díla literárního impresionismu vznikala především na sklonku 19. století a v prvních letech 20. století a ideově vycházela z. IMPRESIONISMUS - hlavní slohové znaky a představitelé: Pojem impresionismus je odvozen z francouzského impresion = dojem. Poprvé byl užit v hanlivém smyslu v kritice na společnou výstavu francouzských moderních malířů v Paříži 1874, kde jeden z nich Claude Monet vystavoval obraz s názvem Dojem při východu slunce Impresionismus vznikl ve Francii, centru tehdejšího umění, na počátku druhé poloviny 19. století. Z výtvarného stylu se postupně stal univerzální umělecký směr, který mimo jiné zasáhl hudbu a literaturu

Impresionismus je umělecký směr, který vznikl v druhé polovině 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě ( plenér ), kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení (imprese = dojem) Impresionismus je umělecký směr přelomu 19. a 20. století. Byl objeven francouzskými malíři a také právě v tomto uměleckém odvětví na sebe nejvýrazněji upozornil, postupně ovšem pronikl i do hudby a poezie. Výraz imprese znamená vjem, dojem nebo otisk. Již sám název vypovídá o způsobu práce, jde tedy o zachycení dojmu, kterým na umělce zapůsobil okolní svět během jediného okamžiku. Výraz prchavý okamžik je základním impresionistickým pojmem. Impresionismus. je umělecký směr, který vznikl koncem 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle,neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení. Navazuje na realismus, se kterým má mnoho společných prvků

Impresionismus - Wik

Impresionismu

  1. Impresionismus - v literatuře. 14. 6. 2009. Literatura Literární impresionismus se projevil především posílením lyričnosti a hudebností verše. Tematicky se orientoval na intimní a přírodní poezii. Dále došlo k vyjadřování v náznacích, popisování emocí a nálad. To samozřejmě vedlo k jistému sblížení se symbolismem.
  2. Impresionismus, symbolismus, dekadence. Prezentace. Prezentace 2. LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ Společensko-historické pozadí - rychlé životní tempo, konkurenční boj, růst sociálních problémů - pesimismus, beznaděj, neklid, nejistota - krize myšlení a kultury MYŠLENKOVÉ SMĚRY: Nihilismus (z lat. nihil - nic.
  3. Jean Moréas publikoval Manifest Symbolismu - Některé společné znaky postimpresionismus 1) mimo naivního umění Celníka Rousseaua vznikly tito směry jako reakce na impresionismus. 2) hledali pevnější a trvalejší základ pro svou tvorbu než zrakový dojem (např.: představa, idea, symbol
  4. Hudební impresionismus - znaky: melodika celotónové stupnice, melodická útržkovitost, jasně členěná rytmika, barevná harmonie (akordy impr. zvuku), diatonika i chromatika, prvky exotické i středověké hudby, jemná dynamika a instrumentace (hraje nejčastěji příčná flétna, klavír, smyčce s dusítky, harfa, lesní roh
  5. Symbolismus, stejně jako impresionismus, existoval také ve výtvarné podobě. Malíři se snažili zobrazit původně nezobrazitelné. Pomocí symboliky barev vytvářeli na obraze odrazy myšlenek, pocitů a nálad. K nejvýznamnějším symbolistům patřil Paul Gaugin, Odilon Redon a ranými pracemi také Gustav Klimt

Impresionismus (literatura) - Wikipedi

Impresionismus je umělecký směr, který vznikl v druhé polovině 19. století.Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě (), kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení (imprese = dojem).Navazuje na realismus, se kterým má mnoho společných prvků, pojm Co byl Impresionismus? Jak se projevoval? A proč skončil? To a mnohem více se dozvíte od kurátora výstavy, kterou v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie.. • symbolom = znak (řečtina) • názor umělců, generace konce 19. století • reakce na naturalismus a impresionismus (literatura a malířství) • staví na symbolech a operuje s nimi • symboly jsou základní výrazové prostředky. º beránek - mírný člověk. º národ - vlajka, znak. º červená - láska, krev. malířstv Impresionizmus je umelecký smer, ktorý vznikol koncom 19. storočia. Bol reakciou na ateliérovú maľbu, jeho cieľom je maľba v prírode, kde sa pokúša zachytiť okamžitú atmosféru danej chvíle. Nadväzuje na realizmus, s ktorým má mnoho spoločných prvkov. Predstavitelia tohoto smeru sa usilovali podať obraz krajiny alebo predmetu tak, ako sa javí nášmu oku v určitom okamihu. Obraz krajiny, alebo predmetu sa mení okolnosťami a v každej chvíli, takže najpravdivejší.

PPT - Moderní umělecké směry na přelomu 19

Tyto znaky sbližují impresionismus se symbolismem a novoromantismem. K představitelům impresionismu patřili básníci P. Verlaine ve Francii, H. von Hofmannsthal, D. Liliencron, R. Dehmel v Německu, B. K. Zajcev a K. D. Balmont v Rusku, v české poezii zejména A. Sova. Základní znaky expresionismu. Stěžejní mezníky pro expresionismus představují historické události, zejména první světová válka, a následné změny v poměrech tehdejší společnosti. Cílem expresionismu je vyjádření prožitků a pocitů bez jakýchkoli konvencí, jde tak o určitý protiklad k impresionismu

Národní galerie uspořádala v Paláci Kinských výstavu Francouzský impresionismus, za zapůjčení obrazů vděčí dánskému muzeu Ordrupgaard. To za díla pro změnu vděčí Wilhelmu Hansenovi, řediteli pojišťovny a státnímu radovi, který žil na přelomu 19. a 20. století. Ten v roce 1916 zakoupil první umělecké dílo, a. Znaky: 1. Sdělení okamžité nálady, popis určitého okamžiku. 2. V popředí je lyrika, nejčastěji přírodní. 3. Užití sloves pohybu. 4. Užití motivů působících na všechny smysly. Symbolismus = Umělecký směr reagující na realismus, naturalismus i impresionismus. Znaky: 1

LITERÁRNÍ MODERNA | slideum

Naučte se definici 'Impresionismus'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'Impresionismus' ve velkém čeština korpusu Naturalismus. od natura = příroda. vzniká jako krajní forma realismu. znaky- jde více do hloubky problémů, soustředí se na lidi na okraji společnosti a lidí v těžkých životních situacích. poslední třetina 19. stol. vznik: přispěla Darwinova teorie- přežívají pouze silní 1) Impresionismus Je to umělecký směr, který vznikl koncem 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení

IMPRESIONISMUS · 19. Století · vznikl ve Francii okolo 80. let ZNAKY: o přirozená kompozice - výsek skutečnosti o.. Znaky a podstata impresionismu: - impresionismus . chce co nejvěrněji zachytit skutečnost, její atmosféru, nejprchavější. okamžiky, které se proměňují pod vlivem světla a atmosféric. podmínek- v průběhu dne, roč. období, - vzdušnost a proměnlivost se snaží vyjádřit pomocí lehce načrtnuté malby Impresionismus. Impresionismus. 1874 - 1884. Předchůdci: Angličtí krajináři - Constable, Turner (proměnlivé hry světla) Hlavní znaky impresionismu. zachycuje prchavý okamžik, atmosféru, náladu. okamžik je vnímán jako světelná záležitost. vyjadřovacím prostředkem je

Znaky obecně •zachycení okamžité atmosféry a subjektivního dojmu •snaha atmosféru nikoli popsat, ale navodit •snivě tlumený výraz bez vnějších efektů •emocionálně laděné tituly děl (Dívka s vlasy jako len, Potopená katedrála, Letní dojmy, O věčné touze Impresionismus. 1870-1886. Francie - Paříž. 8 výstav . 1874-1886. Název podle obrazu . Claude Monet - Dojem, východ slunce, 187 Impresionismus. Postavy, předměty, zvířata bez proporců, polámané postavy, na místo přesných linek a čar umělci nanáší jen haty štětců, tečky a šmouhy. Edouard Manet. Snídaně v trávě, Olympie. Maloval také pastelem - IMPRESIONISMUS je umělecký směr, který vznikl koncem 19. století - byl reakcí na ateliérovou malbu - jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, okamžik duševního rozpoložení - navazuje na realismus, se kterým má mnoho společných prvků

Uveď 6 znaků (povahových, uměleckých rysů) prokletých básníků. Jmenuj 6 básníků, které můžeme označit jako prokleté. Napiš základní informace o J. A. Rimbaudovi. Napiš základní informace o O. Wildovi. (um. směr, život, díla) Stručně vylič děj románu O. Wilda Obraz Doriana Graye Hlavní znaky: Snaha co nejvěrněji zachytit skutečnost . Důraz se klade na okamžik - světlo, stín, mlha, jasno atd. Zachycení okamžiku probíhá prostřednictvím . barevné skvrny. Odstíny barev se míchají přímo na obraze (nikoli na paletě) Barevné skvrny jsou pak vnímány jako chvějící se plocha . Neexistuje žádná.

Literární impresionismus - Vaše literatur

Impresionismus • impresia = vjem, dojem (latina) • umělecký směr poslední třetiny 19. století a začátku 20. století • původně - posměšné označení obrazu Claudia Moneta - Imprese - východ slunce • snaha o zachycení neopakovatelného (prchavého) okamžiku • vychází z realismu dovádí ho k dokonalosti znaky • detaily, jednotlivost, podrobnos VY_32_INOVACE_04_08 Základní vzdělávání - Člověk a společnost - Dějepis Název materiálu: Impresionismus Anotace: V prezentaci se žáci seznámí s pojmem impresionismus, se znaky impresionismu a s typickými díly pro tento umělecký sloh Autor: Mgr. Blažena Wertichová Jazyk: čeština Očekávaný výstup: s využitím. - znaky, témata; generace Národního divadla - architekti, sochaři, malíři; představitelé realistického malířství a sochařství u nás 16) Impresionismus Druhá polovina 19. století přinesla z Francie novou vlnu svobodné tvůrčí vášně - impresionismus-, který rozlomil zažitou formu akademického malování. Nejvýraznějšími znaky byly dělený štětcový rukopis, zářivá barevnost čistých nelomených odstínů nejednou užívaných přímo z tuby a malování pod širým nebem periodu těchto skladatelů a poukázat na díla, jež vykazují znaky této metody. Neopomíjím pi této charakteristice hodnotit daná díla zorným úhlem kritiky dobových odborných žurnálů, v kterémžto vztahu popisuji též dobové chápání pojmu hudební impresionismus českou muzikologií

Charakteristické znaky: sytost barev, barevné plochy, zjednodušování linie, změna perspektivy a pojetí barev, osvobozovali se od tlumených barev a akademických tradic; Představitelé: H. Matisse: Joaquina (1910) Datace: Francie: (1904-08) Kubismus (le cube = franc. kostka) Charakteristické znaky - typické znaky - uvolněný rukopis, osamostatnění barevné skvrny a prosvětlení palety - další významní představitelé - C. Pissarro, A. Sisley, v menší míře A. Renoir, E. Degas, P. Cézanne divadlo - impresionismus se projevil v inscenacích básnických a lyrických he Charakterizuje tento sloh a uvádí jeho hlavní znaky. Vyjmenovává nejvýznamnější světové i české impresionisty. Krátce se zmiňuje o neoimpresionismu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Klasicismus a empír ve výtvarném umění - maturitní otázka 2/3

Impresionismus v hudbě - znaky - zachycení prchavého okamžiku - nezvyklé harmonie a rytmické členění - představitelé Claude Debussy, Maurice Ravel. Úkoly k obrazovým materiálům: 1. Určete autora, název díla a rok vzniku u obrazového materiálu číslo 1. 2. U každého z děl najděte rysy typické pro impresionismus

IMPRESIONISMUS = umělecký směr se vyvinul ze současně se uplatňujícího naturalismu. Naturalistickou objektivitu a popisnost však nahradil vjemovým vnímáním a náladovostí; znaky: · Bezprostřednost, spontínnost - svět jako neustálý pohy K nám proniká symbolismus, impresionismus, po troše i dekadence (Jiří Karásek ze Lvovic). Převažují impresionisté a symbolisté. Obdiv francouzské literatuře a také ruské literatuře (Tolstoj, Dostojevskij, Čechov) - Rusko je pro Čechy nadějí proti německé rakouskouherské říši (dokud se k moci nedostane Stalin) Postimpresionismus byl uměleckým směrem konce 19. století. Tento termín poprvé užil v roce 1910 anglický umělec a umělecký kritik Roger Fry, který onoho roku uspořádal v Grafton Galleries v Londýně výstavu s titulem ‚Manet and the Post-Impressionists'. Na jeho výstavě byli zastoupeni hlavně Cézanne, Gauguin a van Gogh, kteří bývají považováni za klíčové. Impresionismus Vzniká ve Francii v poslední třetině 19. st. Projevuje se hlavně v malířství, v hudbě a později v literatuře. 1874 - v Paříži proběhla na bulváru výstava obrazů současných autorů . IMPRESIONISMUS - hlavní slohové znaky a představitelé: Pojem impresionismus je odvozen z francouzského impresion = dojem

Dějiny umění: Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus - maturitní otázka 15/20. Kategorie: Umění/hudba. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce seznamuje s projevy impresionismu, postimpresionismu a symbolismu ve výtvarném umění a jmenuje jejich významné. Francouzský filmový impresionismus trval od roku 1918 do roku 1929. K jeho úpadku přispělo několik faktorů. Jedním z nich bylo rozrůznění zájmů jednotlivých filmařů. Někteří režiséři si založili vlastní produkční společnosti a stali se na hnutí zcela nezávislí znaky osvícenství, Diderot a Voltaire a jejich přínos Klasicismus a osvícenství v české literatuře - I. etapa národního obrození Literatura na konci 19. století ,moderní básnické směry - impresionismus, symbolismus, dekadence společensko-historické pozadí, charakteristika literatury, směrů (u impresionismu včetně.

Impresionismus - Wikipedi

na umělecké proudy působí symbolismus, impresionismus, dekadence; a) symbolismus z řeckého slova symbolon = znak, význam - přenesené pojmenování; symboly naznačují bohatý obsah slov, čtenář ve své fantazii dotváří přenesené významy na konkrétní (zapojení čtenáře nutné, báseň vyžaduje účast čtenáře); bohaté metafor Dekadence ovlivnila i další směry jako parnasismus, impresionismus, novoromantismus, naturalismus a expresionismus. Autoři Francie. Charles Baudelaire (Květy zla) Barbey d'Aurevilly Stéphane Mallarmé Lautréamont (Zpěvy Maldoroovy) Joris Karl Huymans (román Naruby) Maurice Barrès (propagátor tzv. egotismu - kult já Reakce na impresionismus. Charakteristika • jeden spojující znak -snaha dát umělecké tvorbě pevnějí inspirační zdroj ne pouhý zrakový záitek např. vnitřní poetická představa • libovolnějí zacházení s barvou, svobodněji nakládáno s perspektivo Symbolismus je umělecké hnutí, které vzniklo ve Francii roku 1886, největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století.Symbolismus byl reakcí na popisnost naturalismu a parnasismu (v Čechách Lumírovci). Toto hnutí částečně navazuje na romantismus.Jejich cílem bylo zobrazovat věci, které nelze racionálně popsat (nálady, emoce,myšlenky,city atp.), tj. zobrazit (nakreslit. Impresionismus, symbolismus, dekadence, fr. prokletí - X-ZIL. Podobné dokumenty. Desiderata v PDF. Mluvící balík Více . Kolik je iracionálních čísel. mnoho. Tady se dostáváme tak trochu na tenký led, protoºe se chystáme srovnávat nekone£né mnoºiny. U kone£ných mnoºin jednodu²e ur£íme po£ty prvk·, které snadno porovnáme

Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce. Romantismus - móda. 14. 6. 2009. Romantismus v módě Ženská móda Ženy nosily rozevláté sukně ve tvaru kužele. Pod sukněmi bývalo mnoho spodniček. Šaty se vyznačovaly úzkým pasem se sepnutým korzetem. Aby byl pás ještě hubenější, tak byl oděv v ramenou více rozšířený. Často nosily velké klobouky zdobené umělým. Plakáty Impresionismus 100% ekologické Online konfigurace Pomůžeme vám vybrat si vzor

Existencialismus - vznikl už před 2. sv. válkou, rozšířil se až po ní - od slova existence - spojeno s filosofií existence té doby - hodně knih je na pomezí filosofie a beletri Fototapety Impresionismus 100% ekologické Online konfigurace Pomůžeme vám vybrat si vzor Skontrolujte 'impresionismus' preklady do slovenčina. Prezrite si príklady prekladov impresionismus vo vetách, počúvajte výslovnosť a učte sa gramatiku Komentáře . Transkript . prezentac

Luděk Novák - Postimpresionismus | Spálená 53

Impresionismus (hudba) - Wikipedi

Definice Je umělecký směr, který vznikl ve Francii roku 1886, největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století. Symbolismus byl reakcí na popisnost naturalismu a parnasismu (v Čechách Lumírovci). Toto hnutí částečně navazuje na romantismus. Symbolisté chtěli vizualizovat věci, jež nelze racionálně popsat (nálady, myšlenky, city atp.), tj. zobrazit (nakreslit, popsat. Světová moderna symbolismus, impresionismus, dekadence - znaky, přehled autorů O. Wilde 1 11. Anarchističtí buřiči znaky, přehled autorů V. Dyk 1 12. Obraz 1. světové války ve světě (znát i české autory) - charakteristika doby, přehled autor Dadaismus-myšlenkové a umělecké hnutí z konce 1. sv. války (vz. r. 1916) -byl založen emigranty z mnoha zemí a jakousi vůdčí a teoretickou osobností se stal rumunský básník Tristan Tzara, jenž vydával sešity Dada a roku 1918 napsal dadaistický manifest -tyto umělce spojoval odpor proti válce -hnutí se stalo jakýmsi intelektuálním protestem proti všem dosavadním. Znaky: - celý impresionismus je založen na subjektivním pohledu - maluji to, co v tuto chvíli vidím - cílem je malba v plenéru - zachycení nejen konkrétní krajiny ale hlavně její atmosféry a světelného stavu v určitém časovém okamžik Impresionismus •vznikl koncem 19. století •projevil se zejména v malířství Znaky impresionismu: •z lat. ipressio = dojem •snaha zachytit daný okamžik, náladu, pocit •posílení lyričnosti poezie x lyrizace prózy •smyslově názorné obrazy - hmatové (vlhko), sluchové (šplouchání vody), čichové (rybina)

Výtvarné umění - Impresionismu

Impresionismus totiž toto kličkování, důvěrné oslovování čtenáře a výrazovou neúspornost nevynašel, ale dal této manýře svůj vlastní ráz a organisaci, takže ji právem můžeme shrnouti do znaků impresionistického slohu ZNAKY - umělecké směry - impresionismus, symbolismus, dekadence - formují se od 2. pol 19. století ve Francii a současně s nimi i realismus a naturalismus - nová generace básníků - odvracela se od společenských problémů k subjektivismu s důrazem na jedinečnost prožitku, svobodný a bohemský přístup. Impresionismus - z latiny, impressio = dojem, - představiteli tohoto uměleckého směru byli francouzští malíři laude Monet - první impresionistický obraz Imprese - Dojem, vycházející slunce (viz obrázek 1), Auguste Renoir, Edgar Hlavní znaky v literatuře Abstraktní umění 20. století Znaky • nefigurativní • nepředmětné • omezuje se na linie,barvy a tvary a skvrny • inspiračním zdrojem byl kubismus • abstrakce byla již i dříve • před. Pointilismus. Úkol - Táborské soukromé gymnázium, sro. Impresionismus Download Report Transcript Impresionismus Impresionismus Tento.

Expresionizmus a jeho znaky - O škol

Hlavní znaky impresionismu volná kompozice tvary bez obrysové linie bez černé barvy dělený rukopis, volné barevné skvrny proměnlivá barva v ploše Claude Monet Dívka se slunečníkem Auguste Renoir Houpačka Impresionismus a postimpresionismus Olympie Balkn EDOUARD MANET Sndan impresionismus od označení skupiny, pořádající společné výstavy (1874, 1876 , 1877 , 1882 , 1895). V úzkém smyslu znamená impresionismus malba v plenéru, pracující s paletou čistých světlých barev na našich v drobných dělených skvrnách, jež se spojují ve výsledný obraz teprve na divákově sítnici Impresionismus. Datace, charakteristické znaky, autoři a díla. Architektura Starověkého Řecka a Říma. architektura a její výzdoba. Datace, charakteristické znaky, autoři a díla. Znáte nějaký článek z jiného webu, který by mohl ostatním čtenářů pomoci Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Výstava impresionistů Vstupenky Fórum Karlín Prah

13) a) Hudební impresionismus. (Znaky impresionistické hudby. Souvislosti s malířstvím. Hlavní skladatelé tohoto směru). b) Intervaly v hudbě (Rozdělení a určování). 14) a) Hudební expresionismus. (Vysvětlení pojmu. Znaky hudby tohoto směru. Druhá vídeňská škola). b) Akordické značky. (Systém, použití) Průmyslový rozvoj, rodiné tradice a nové potřeby obyvatel města brzy jasně nastavily parametry nového stylu .Racionalita, střídmost, uměřený vkus, neokázalost, praktičnost,smysl pro drobný detail a schopnost radovat se ze všedních událostí , obdiv k přirozenému světu přírody -to byly hlavní znaky končícího. knihou, v níž byly neznámé znaky. D) Alespoň jeden z mužů, kteří spolu seděli u stolu, dal tomu druhému najevo, že je průběhem jejich schůzky zklamaný. 1 bod 12 Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje oxymóron? Příklady oxymóra: svítání na západě nebo živá mrtvola

PPT - Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracovánMapa londýna letiště — letiště london city je mezinárodníČchen Čcheng-po – WikipedieOd Moneta po Warhola na výstavě v Národní galerii95 nejlepších obrázků z nástěnky 日本 (Nippon)

Impresionismus v hudbě a jiných druzích umění Březen Impresionismus - znaky hudby, hudební nástroje . C. Debussy, M. Ravel Duben Soudobá vážná hudba - znaky hudby, hudební směry. Seriální hudba. Elektronická hudba Květen Aleatorika. Postmoderna. Artificiální a nonartificiální hudba Červen Nonartificiální hudb Obecná charakteristika období, název, hlavní znaky, vliv křesťanství. Malířství, sochařství - jeho spojitost s architekturou, památky Velká Morava a její kulturní přínos. 7)GOTICKÉ UMNÍ Obecná charakteristika období, název, periodizace, znaky, vliv křesťanství. Architektura a druhy staveb, památky Impresionismus - dojem = imprese - Umělec se snaží zachytit pocity, náladu, atmosféru, dojmy ze Typickými znaky jejich tvorby je výrazná barevnost a často také zjednodušování tvarů. Nejznámějším zástupcem postimpresionismu je nizozemský malí