Home

Bakterie referát

Bakterie - referát (Biologie) Bakterie - referát (Biologie) Viry, bakterie a choroby, alergie, virové infekce - referát (Biologie) Bakterie - referát (Biologie) Prokaryota-charakteristika,systematický přehled,nejvýznamější bakteriální a virové choroby - referát (Biologie Velikost bakterií. Velikost bakterií je velice rozmanitá. Obvykle se pohybuje mezi desetinami a desítkami μm. Dříve se mělo za to, že prokaryotická buňka nemůže být větší než řádově desítky mikrometrů vzhledem k omezeným možnostem difuze, která hraje hlavní úlohu při transportu látek buňkou. Existují však bakterie, které obecnost této teorie popírají

referáty - bakterie a viry - Bakteri

  1. árky a maturitní otázky jsou zde díky dobrovolnosti majitele webu a.
  2. referát: Bakterie Přehled studijních materiál Pojem dříve užívaný pro všechny prokaryontní mikroorganismy. V současnosti se doporučuje používat název bakterie pouze pro zástupce nadříše Eubakteria. Bakterie jsou jednobuněčné, všudypřítomné prokaryontické mikroorganismy, velké několik um (od 0,6 um u chlamydie.
  3. Bakterie. Bakterie (Bacteria, zastaralé a dnes nepoužíváné jsou termíny Bacteriophyta či Schizomycetes) jsou prokaryotické organismy.Jejich buňky jsou charakteristické přítomností mureinové buněčné stěny , nukleoidem (jadernou oblastí, která je jen u velmi málo druhů oddělena od cytoplazmy membránou), prokaryotickým typem ribozómů, DNA bez intronů, plazmidy a.
  4. Úvod » Viry a Bakterie referát. Jaký je rozdíl mezi virem a bakterií????? Bakterie je jednobuněčný organismus, kdežto vir je jednoduchá živá soustava nebuněčná. Vir není schopen konat jednotlivé životní funkce.Viry můžeme pozorovat pouze elektronovým mikroskopem.Způsobují VIROVÁ onemocnění rostlin, živočichů i.
  5. Bakterie se tak významn ě podílejí na neustálém kolob ěhu živin v p řírod ě, a tím umož ňují trvání života na Zemi . Význam bakterií pro člov ěka St řevní bakterie žijí ve st řevech, živí se zbytky naší potravy a pomáhají je p řem ěnit do neškodné podoby. Zárove ň pro naše t ělo vytvá řejí n ěkter

Bakterie ve vzduchu •Do vzduchu se dostávají bakterie z půdy větrem. •Nejvíce bakterií je ve městech, v průmyslových oblastech. •Saprofyti i patogenní bakterie. •Lidé dodávají bakterie do vzduchu mluvením, kýcháním, kašláním > kapénky (sliny a hlen) •infekční prach = zaschlé kapénky (usazuje se při zemi grampozitivní bakterie - BS je tvořena silnou vrstvou peptidoglykanu (mureinu), je barvitelná, neodbarvuje se organickými rozpouštědly; gramnegativní bakterie - nad vrstvou peptidoglykanu mají vnější membránu tvořenou proteiny, lipopolysacharidy a lipoproteiny, barvivo se vymývá . dle tvar Predstavujú nám samostatnú líniu vo vývoji živých systémov. Obývajú rozličné typy životného prostredia - patria medzi mikroskopické organizmy : ich veľkosť sa pohybuje medzi 1-10m - ich štúdiou sa zaoberá bakteriológia . Štruktúra baktérií : - guľovitý ( koky ) - tyčinkovitý ( bacily ) - špirálovitý. Bakterie. Prezentace jako doprovodný materiál k výuce přírodopisné látky Bakterie. uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko Napište. Úvod » Referáty-biologie » Bakterie. Bakterie. 30. 5. 2007. Bakterie jsou jednobuněčné, všudypřítomné mikroorganismy. Tvoří asi polovinu veškeré živé hmoty na Zemi. Mají nejrůznější tvar ( nejčastější jsou tyčinky , zakřivené nebo spirálovité tyčinky či kulovité koky). Jejich dekompoziční úloha ve všech.

Bakterie - Referáty-seminárky

Mgr. Vaněčková,Ivana,Přírodopis 6, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus , Plzeň 2003 METODIKA: Prezentace se používá při probírání učiva o stavbě bakterie, jejich rozdělení a užitečnosti bakterií pro člověka. metodika: Žáci se seznamují a sami popisují stavbu bakterie Bacteroides - nejčastější střevní bakterie Bakterie mléčného kvašení se využívají k výrobě: kyselého mléka, jogurtů, tvarohů, sýrů. Bakterie octového kvašení se využívají k výrobě octa. Různé léky a vitaminy se vyrábějí za pomoci jiných bakterií. Rychle se množí a způsobují onemocnění

Bakterie - referát - Seminárky, referáty, maturitní otázky

Prezentace k podpoře výuky bakterií. Prezentaci je vhodné použít při probírání látky, případně při jejím opakování. Obsahuje opakování prokaryotické buňky i několik otázek a úkolů, na jejichž řešení mohou žáci přijít sami BAKTERIE PREZENTACE K LABORATORNÍMU CVIČENÍ Prokaryotní buňka - bakterie charakteristika Bakterie je jednobuněčný organismus bez ohraničeného jádra. Je přibližně 1 mikrometr dlouhá a v průměru má 0,5 mikrometru. Množí se příčným dělením. Má kulovitý nebo tyčkovitý tvar • Název práce: Bakterie - metabolismus (prezentace power-point) • Předmět: biologie • Ročník: I. ročník čtyřletého gymnázia • Studijní obor: 79-41-K/41 gymnázium • Časová dotace: 1 vyučovací hodina • Vzdělávací cíl: Žák bude schopen vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy metabolismu známých u bakteri

Stránky jednoho děvčete:-) - Referáty - Bakteri

Referát 175 slov Sinice, Riasy, Fytoplanktón: Referát 853 slov Bakterie (Bacteria) Referát 167 slov Baktérie: Referát 1 262 slov Stavba baktérií: Referát 3 130 slov Životní cyklus virů a bakterií: Referát 5 086 slov Prokaryotické organizmy - vírusy, baktérie, archeóny: Referát Bakterie představují významné modelové organismy ( nejjednodušší živé soustavy) pro vědecký výzkum . Nejprozkoumanějším organismem na světě je bakterie Escherichia coli. PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT BAKTERIE. DUM číslo 48521. Nová Využitelný pro práci s interaktivní tabulí. Žáci se pomocí výukové prezentace seznámí s bakteriemi. V závěru hodiny žáci upevní své znalosti kvízem, ve kterém je vždy jedna správná odpověď. Součástí kvízu jsou hypertextové odkazy. Kliknutím na číslo se objeví otázka a. Úvod do biologie (1. ročník) Vlastnosti života (pdf) - přehled biologických oborů, společné vlastnosti všech organismů, významné látky v tělech živých organismů, nukleové kyseliny, biomembrána. Buňka (pdf) - stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, specifické vlastnosti buňky rostlin, živočichů a hub, osmotické jevy

Adin bloček - Viry a Bakterie referá

bakterie nakupení biomasy tzv. kolonie - Kolonie je pomnožená skupina bakterií pocházející často z jedné bakterie nebo pevného seskupení několika bakterií (CFU colony formy unit) - Taková skupina bakterií je nejen jednoho druhu, ale má i společné vlastnosti a tvoří reprezentativní vzorek populace mikrob Referát 3 130 slov Viry, bakterie, sinice: Referát 1 240 slov Životní cyklus virů a bakterií: Referát 5 086 slov Prokaryotické organizmy - vírusy, baktérie, archeóny: Referát 1 507 slov Stavba tela vírusov, baktérií a archeónov: Referát 1 292 slo BAKTERIE. jednobuněčné prokaryotické organismy, malé rozměry, tělo tvořeno euk. buňkou; významnými dekompozitory (odbourávají odpadní produkty a mrtvá těla organismů) některé druhy se využívají v průmyslu, např. při kvasné výrobě (sýrů, octa) Tvar bakterií: kulovitý tvar - KOK Viry a bakterie jsou z našeho pohledu prakticky nerozeznatelná. A ne jen kvůli tomu, že ani jeden nevidíme. Rozdíl ve velikosti mezi oběma těmito skupinami a námi je prostě příliš veliký, než aby tomu mohlo být jinak. Při dostatečném přiblížení se přitom velmi významné rozdíly objeví. Bakterie a viry - hlavní rozdíl - především u bakterií (např. půdní) denitrifikační bakterie redukují dusičnanové ionty na dusitanové, ale někdy i na formy dusíku s nižším oxidačním číslem (někdy až na amoniak); podobně desulfurizační bakterie mohou redukovat síranové ionty na siřičitanové či thiosíranové nebo na sulfan. Tyt

Viry a bakterie Studijni-svet

Adin bloček - pentagram

Referát - Bakterie a sinice. Velikost taháku je 11 Kb - zazipovaný . Pro stáhnutí opište kód: Klíčová slova/náhled: bakterie, složení, nuklid, plazmidy, buněčná stěna, dále může obsahovat, slizové pouzdro, fimbrie, thylakoidy, spora, dělení bakterií, podle tvaru těla, podle umístění a počtu bičíků, podle gramma. Kampylobakterióza je průjmové onemocnění způsobené bakterií rodu Campylobacter. Ta se běžně vyskytuje v zažívacím traktu domácích zvířat (drůbeže nebo skotu), kterým nepůsobí žádné problémy. Do lidského těla se dostane nejčastěji z nedostatečně tepelně upraveného drůbežího masa nebo z nepasterizovaného mléka nebo sýrů 6. ročník. zápisy ke stažení: hmyz s proměnou dokonalou:zapis blechy sitokridliHmyz s.doc (31 kB) hmyz s proměnou nedokonalou:zapis vsi,plostice,rovnokridli.doc (28 kB) hmyz s proměnou nedokonalou: zapis vazky a stejnokridli.doc (25 kB) hmyz - úvod:hmyz_web.doc (25 kB) vzdušnicovci - tabulka na mnohonožky a stonožky: MNOHONOŽKY s ton - tabulka.doc (40,5 kB význam bakterií. 1) výroba antibiotik. půdní bakterie Streptomyces : streptomycin, aureomycin, tetracyklin. 2) jiné bakterie produkují vitaminy a aminokyseliny. 3) mléčné a octové bakterie v průmyslu. 4) bakterie na čištění odpadních vod. 5) genové inženýrstv Náměty na referát: - Robert Koch - morová epidemie - proč mořeplavci brali na lodě kysané zelí nebo citrony - využití bakterií v čističkách vod. 13 sinice.pptx (337088) Náměty na referát: - vodní květ . okruhy ke zkoušení - opakovací krabička z učebnice str.45. Prosinec 2014 14 řasy.pptx (114688

Bakterie rostlinná buňka virus živočišná buňka. Virus je tvořen: Jednou buňkou. Více buňkami. Není tvořen z buněk. Zakroužkuj pojmy, které nepatří k virům: Kapsida, bičík, buněčná stěna, slizové pouzdro, nukleová kyselina plazmatická, membrána. Vyber správná tvrzení Super bakterie Tímto názvem nazýváme bakterie, které vzdorují dosud vyvinutým antibiotikům. Důvody, proč se jsou bakterie imunní vůči antibiotikům jsou předepisování antibiotik Přihlášení/ referát: Stažené.

Baktérie Ťaháky-referáty

Výživa je soubor biochemických procesů, kterými organismy přijímají organické a anorganické látky nezbytné pro svůj život z vnějšího prostředí. V širším slova smyslu se jako výživa označuje nauka o některých stránkách látkové výměny, zejména o příjmu živin, jejich účelu, přeměnách a využití.. Podle způsobu získávání uhlíku pro tvorbu vlastních. 3. Bobovité rostliny a hlízkovité bakterie žijí v symbióze (mutualismus - oboustranně výhodné vzájemné soužití). Rostlina nedokáže sama načerpat vzdušný dusík (N 2) a tak jí ho poskytuje bakterie (ve formě NO 3-nebo NH 4 +). Rostlina za to poskytuje bakterii organické látky, živiny a také ochranu (uzavřením v. referát: Infekční choroby () Naší jedinou přirozenou obranou proti virům je tvorba protilátek v tzv.B-buňkách vznikajících v kostní dřeni.Jinou přírodní substancí, jež je účinná proti virům, je interferon.Jeho komerční výroba je však natolik obtížná, že se v rutinní léčbě virových chorob nepoužívá.K léčbě jsou vhodné pouze dva nebo tři fermaceutické.

Bakterie - Digitální učební materiály RV

Referáty, seminárky a maturitní otázky jsou zde díky dobrovolnosti majitele webu a příslušných autorů. Jakékoliv užití obsahu stránek nebo jeho části bez souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno, pokud není uvedeno jinak Striktněanaerobní bakterie rodu Clostridium Gram pozitivní sporotvorné tyčinky Aerobní nebo fakultativně Ohřívané jídlo pH cca 4 anaer. Bacillus sp. Gram pozitivní sporotvorné tyčinky Nakladené maso, nízká konc. soli, mléčné výrobky Fak.anaer. mléčné bak.: Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc Gram pozitivní kok užití: dezinfekční látka (ničí bakterie) kyselina octová (ethanová) CH. 3. COOH8 % vodný roztok jako ocet (vyrábí se kvašením ethanolu bakteriemi octového kvašení) užití: dochucování pokrmů, konzervační látka, výroba barviv, plastů, léků (acylpyrin), k odstranění usazenin Pracovní list na viry a bakterie zaslat do 13. 11. do 12 hodin, prosím, dodržujte termín, pracovní list bude hodnocen. Prosím o vyplnění dotazníku - zde - nutné!!! 1. Viry - str. 28- 29, prezentace viry - zde - jen prohlédnout, zápis viry - zde - zapsat do sešitu, kdo má možnost výtisku - nalepit do sešitu, vyzkoušej se - zd Viry Doprovodná prezentace k textu Viry Jan Novák Jak s prezentací pracovat? prezentace obsahuje dva druhy snímků osnovy vlastní snímky osnovy obsahují u každého tématu jeden z odkazů, který Vás odešle na příslušný snímek: vlastní snímky obsahují vždy v pravém dolním rohu jeden z výše uvedených symbolů a při kliknutí na něj se dostane na další snímek symbol.

Praktikum - mikrobiologie Úkol č.1: Pozorování kvasinek v tekutém živném roztoku Materiál : čerstvé droždí(kvasnice), cukr, Lugolův roztok Pomůcky: potřeby pro mikroskopování, kádinka, podložní a krycí sklíčka,která musí být vždy řádně omytá a odmaštěná, buničitá vata, kapátko Postup práce: Do kádinky nalijeme asi 50ml vlažné vody a přidáme čajovou. Virtualní projekt pro snížení bakteriální rezistence v ČR. Projekt pro snížení bakteriální rezistence v České republice Tento projekt je zpracováván v rámci výuky biologie na Gymnasiu Jana Nerudy na Praze 1

Video: www.byrny.estranky.cz - Referáty-biologie - Bakteri

Prezentace aplikace PowerPoint Author: OFB Last modified by: Josef Štěpánek Created Date: 1/4/2004 3:19:59 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Fyzikální ústav UK Other title Bakterie se usadí a množí v tlustém střevě a vylučuje se ve stolici nemocného. Přenašečem této bakterie je tedy nemocný člověk. Nemoc se šíří blízkým kontaktem s nemocným (nemoc špinavých rukou) a potravinami a vodou, které jsou bakterií kontaminovány*. Nízká úroveň hygieny a nedostatečné zpracování potravin. V tomto seznamu se zobrazují soubory tvořící samotný učební materiál. Do Úložiště jsou přijímány pouze materiály v běžně používaných formátech, ke kterým existují volně stažitelné prohlížeče Domácí výuka přírodopisu pro 6. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Komentář: Mgr. Petr CurkoVideo properties:- non-commercial- only educational purpose- trans..

Bakterie - Wikipedi

Zlatý stafylokok je bakterie, která způsobuje obtížně léčitelnou infekci u lidí i u zvířat. Téměř polovina lidí ho má běžně na kůži nebo na sliznicích, zejména v krku, aniž by jim způsoboval jakékoliv problémy. Příznaky zlatého stafylokoka Možné komplikace Kdy jít k lékaři. Stačí však oslabení organismu a. Prezentace. Zásady odběru a transportu k mikrobiologickému vyšetření(.ppt) Tvar, velikost, uspořádání bakterií (.ppt) Morfologie bakterií (.ppt) Nejdůležitější barvící metody v mikrobiologii (.ppt) Patogenita, virulence, toxiny (.ppt) Grampozitivní bakterie (.ppt) Gramnegativní bakterie (.ppt První bakterie jsou známy z archaika, nalézány jsou stromatolity, tedy horniny obsahující fosílie bakterií, zvláště sinic. Předkem dnešních bakterií byly jednobuněčné organismy, jež se vyvinuly na Zemi před čtyřmi miliardami let a patřily k vůbec prvním formám života Virtualní projekt pro snížení bakteriální rezistence v Č 10x více bakterií než buněk lidského těla 100x více genů bakterií než genů lidských projekt 2. lidský genom 1012 bakterií na 1 ml střevního obsahu 1/3 hmotnosti stolice = bakterie metabolická aktivita bakterií = metabolická aktivita jater 98% anaerobní MO, 60-80% nelze vykultivova

Zdravý spánek,Usínání,Fáze spánku,Regulace spánku a bdělosti,Faktory ovlivňující spánek,Historie zkoumání spánku,Poruchy spánku,Náměsíčnos ŘÍŠE VIRY jsou NEBUNĚČNÉ organismy lze je pozorovat pouze MIKROSKOPEM s velkým zvětšením NEMOHOU ŽÍT SAMOSTATNĚ rozmnožují se jen v cizí (hostitelské) buňce napadají buňky bakterií, rostlin, živočichů a ZPŮSOBUJÍ jim virová ONEMOCNĚNÍ (jsou to parazité = cizopasníci) studiem virů se zabývá věda zvaná. LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE • Onemocnění neumožňuje odhad původce pro podobnost - Infekce většinou smíšené (Veillonova flóra) -Způsobuje hnisavé komplikace např Bakterie . Jsou bakterie, které člověku pomáhají nebo jejichž činnosti člověk využívá. Jsou to např.: bakterie mléčného kvašení bakterie rozkládající odpad celulózy při výrobě papíru. v čističkách odpadních vod se využívají speciální druhy bakterií, které rozkládají organický odpa Příkladem mohou být bakterie produkující antibiotika nebo lidský insulin či rekombinantní adenoviry používané v genové terapii. Bílá biotechnologie Biotechnologie aplikovaná při průmyslové výrobě chemických látek. Výhodou použití živýc

U bakterií, v nichž se klonují geny cizích organismů, se zase například posuzuje, zda se nemůže zvýšit jejich infekční potenciál. U rostlin se vzhledem k tomu, že se pěstují volně na polích, poukazuje také na to, že by se transgeny mohly přenést na jiné příbuzné rostliny a snížit tak biodiverzitu okolní přírody Referáty / Čím člověk škodí životnímu prostředí a jak pomáhá životnímu prostředí? Horká Nikola H3: Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody.Pokud jde o režim počasí, charakteristické je prudké střídání teplot: ve dne vedra až 40 °C, v noci prudké ochlazení (někdy až k bodu mrazu nebo i pod nulu)

Kategorie: Souborný referát Souhrn. Cílem tohoto sdělení je shrnutí poznatků o Enterococcus faecalis a efektivním pracovním postupu při ošetření kořenových kanálků, jímž předejdeme selhání endodontické terapie v důsledku přítomnosti této bakterie. Enterococcus faecalis je výrazně častěji izolován ze sekundárně. negativní bakterie), především Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae, méně často Enterobacter, v 25 % grampo-zitivní koky, nejčastěji sp. a enterokoky Streptococcus [2,7,10]. Anaerobní bakterie jsou příčinou vzácně. Podle recentních studií je až 30 % izolovaných gram-negativních bakterií rezistentních na chinolonová anti Baktérie sú jednobunkové organizmy, ktorých telo tvorí jedna prokaryotická bunka. Tá sa oddeľuje od vonkajšieho prostredia organelou - bunková membrána, ktorej základom je peptidoglykán - zlúčenina tvorená z aminokyselín a látok príbuzným sacharidom. Pod bunkovou stenou sa nachádza cytoplazmatická membrána, zložená z. BAKTERIE - protocelulární prokatyotní mikroorganismy, 1 nm, tvorba spór (sporulací) - výskyt- voda, vzduch, puda, sliny, vyžadují vlhko (pri nedostatku vody zastavují ci Název materiálu - BAKTERIE Anotace - cílem prezentace je objasnit stavbu a význam bakterií v přírodě a průmyslu Autor - Mgr. Radek Hnilica Jazyk - čeština Očekávaný výstup - popíše význam a výskyt bakterií, vysvětlí pojem symbióza, popíše praktické využití bakterií, vyjmenuje základní bakteriální.

Pozorování bakterií v ústní dutině u člověka. Pomůcky: Mikroskopické potřeby, sterilní párátka, destilovaná voda, Lugolův roztok nebo Gramovo barvení. Provedení: Sterilním párátkem sejmeme vzorek hlenu z krčku povrchu zubu. Odebraný vzorek přeneseme do malé kapky destilované vody /budeme-li barvit Gramem/ nebo Lugolova. Třídění živých organismů . Třídíme je do čtyř skupin: bakterie a sinice, houby,rostliny,živočichové.. Bakterie a sinice: patří mezi nejjednodušší živé organismy,které obývaly naši planetu ze všech živých organismů nejdřív.Jsou to neviditelné mikroorganismy.. Houby: dělíme na jedovaté a jedlé např.muchomůrka a hřib pravý.Houby se vyživují z různých. bakterie Sinice na rybníku. Houby •Neobsahují zeleň listovou •Mají jinou stavbu těla než rostliny •Podhoubí, třeň , klobouk •Cizopasníc Sinice. Sinice jsou velmi staré organismy, které se na Zemi objevily před 2,5 - 3 miliardami let. Jsou nejjednodušší autotrofní prokaryotické mikroorganismy o velikosti buněk 1-10 mikrometrů. Oddělení Cyanobacteria má jednu třídu Cyanophyceae. Mezi hlavní kmeny sinic žijících ve stojatých vodách patří: Oscillatoriales. Stavba buňky - prezentace ; Mikroskop - prezentace ; PŘEHLED ORGANISMŮ. Bakterie - prezentace ; Bakterie - pracovní list ; Vodní řasy - pracovní list ; Lišejníky - prezentace ; Lišejníky - pracovní list ; Houby - laboratorní práce ; Prvoci - prezentace ; Prvoci - pracovní list ; Ploštěnci - prezentace ; Žahavci - pracovní.

- grampozitivní bakterie - BS z peptidoglykanu (mureinu), barvitelná, neodbarvuje se - gramnegativní bakterie - nad vrstvou peptidoglykanu navíc vnější membrána tvořená proteiny, lipoproteiny a lipopolysacharidy, barvivo se vymývá. Tvary bakteri Bakterie rodu Salmonella se nejčastěji nachází v syrovém či nedostatečně tepelně upraveném mase, syrových vejcích, mléce a dalších mléčných výrobcích. Je druhým nejčastějším původcem alimentárních intoxikací (otrav z jídla) v České republice. Inkubační doba se pohybuje mezi 12 a 72 hodinami referát-Klonování genetické informace bakterie. Jsou relativně malé a uvnitř bakterie se dobře množí. A právě tyto vlastnosti jsou pro klonování kusů DNA a genů klíčové. Pokud zařídíte, aby se kus DNA nebo gen, který chcete naklonovat, stal součást Hledejte obrázky na téma Bakterie. Zdarma pro komerční použití Netřeba uvádět zdroj Bez autorských práv

Bakterie - prezentace : Bakterie - pracovní list : Vodní řasy - pracovní list : Lišejníky - prezentace : Lišejníky - pracovní list : Houby - laboratorní práce : Prvoci - prezentace : Prvoci - pracovní list : Ploštěnci - prezentace : Žahavci - pracovní list 1 : Žahavci - pracovní list 2 : Žahavci, ploštěnci - pracovní list. Bakterie 1. Tento výukový materiál je zaměřen na bakterie, jejich výskyt a význam. Prezentace doplňuje výklad učitele a slouží jako podklad pro žáky pro zápis do sešitu. 489 stažení Základní 2. stupe

Stručné shrnutí význam prokaryotních organismů - archea, sinice a bakterie. Práce poukazuje na jejich význam pro organismus a přírodu. Jedná se o vypracovaný referát na téma chaluhy, který představuje jejich základní charakteristiku, rozmnožování, využití, ale i hlavní zástupce.. druhů, 1g půdy obsahuje 109 bakterií v 7000 druzích, v mořské vodě jen 160 druhů •během nemocí se snižuje počet druhů střevních bakterií, změna složení druhů může výrazně usnadnit uzdravení - probiotika (bakterie mléčného kvašení, hl -nitrogenní bakterie -asimilace molek. N2 ze vzduchu-nitrobakterie-N zdusičnanů redukcí na amoniak -volný N-amonizační bakterie -N zamonných solí-nitritační bakterie -N jen zamoniaku-nitratační bakterie -N jen zdusitanů-peptonové bakterie -org. sloučeniny -bílkoviny, peptony Vitamíny, minerální látky, stopové prvk podporují růst nebo aktivitu jedné bakterie nebo omezeného počtu střevních bakterií a tím pozitivně ovlivňují složení střevního mikrobiomu, čímž mají celkově pozitivní vliv na zdraví příslušného jedince. Nevoral J. Prebiotika a probiotika v pediatrii. Pediatr. praxi 2012; 13(3): 167-173

Přehledy i prezentace jsou autorským dílem a jsou určeny především pro žáky ZŠ Na Planině. Ostatní návštěvníci stránek je mohou využít využít pro osobní potřebu, pedagogové je mohou použít i pro výuku. Text ani obrázky v žádném případě nelze bez souhlasu autora využívat ani ke komerčním účelům (např. v.

referáty, čtenářský deník... Start: Zaregistrovat se. Bakterie podle výživy můžeme rozdělit na... pouze autotrofní. pouze heterotrofní. autotrofní a heterotrofní. E.coli je... hnilobná bakterie: nitrifikační bakterie: patogenní bakterie: Hlízkovité bakterie.. Metodický list/anotace: Prezentace je určená k výkladu ve výuce. Seznamuje žáky s pojmy ekosystém, producent, konzument a rozkladač. Na příkladech objasňuje rozdíly mezi potravním řetězcem a potravní pyramidou a mezi vztahem parazitickým a symbiotickým kultury bakterií mléčného kvašení 10 Lactobacillus acidophilus Jogurty Protosymbiotická směs Streptococcus salivarius subsp. thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 107 Kysané mléko vč. smetanového zákysu, podmáslí a kysané smetany Monokultury nebo směsné kultury bakterií mléčného kvašení 10

Na koloběhu síry se podílí i některé fototrofní (zelené a purpurové) bakterie, které při fotosyntéze namísto vodíku jako donoru elektronů využívají sulfan (viz Skupina fototrofních bakterií). Uvedený biologický koloběh síry tvoří uzavřený a ucelený cyklus • polysacharidy -kapsuly bakterií, synteticképolysach. • glykoproteiny -imunoglobuliny, MHC, krevníantigeny • peptidoglykany -z buněčných stěn bakterií • nukleoproteiny -chromatin, ribosomy • lipoproteiny -plazmatickéa buněčnémembrány • lipopolysacharidy -endotoxiny ze stěny G-bakteri Referáty a čtenářský deník pro základní a střední školy... Zobrazit obrázky k referátu Vytisknout referát VZDUCH Slovo vzduch se používá v češtině poměrně krátkou dobu. ale také semínka rostlin a bakterie. Mezi znečisťující látky antropogenní povahy lze zařadit produkty průmyslové činnosti, například.

Bakterie v domácnosti: Téma | Fakulta biomedicínského

bakterie (kokobacily) inkubační doba je 24 - 36 hodin, ale byla popsána i perioda 11 dní onemocnění trvá 1 - 3 dny, výjimečně až 14 dní infekční dávka je vysoká, činí přibližně 109 bakterií 3.3. Yersiniózy k příznakům patří průjem doprovázený abdominálním Hniložijné bakterie. 2. Prospěšné Perutková Lenka, Mgr. Created Date: 10/23/2012 02:28:10 Title: Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: perutkova4@seznam.cz.

Adin bloček - Fotoalbum - Láska a smutek - 5059622Mladí badatelé - 6Jarhead 2, directed by don michael paulPPT - Referát na téma lesotundra - tundra - polární

Otázka: Základy ekologie Předmět: Biologie Přidal(a): Hana ZÁKLADY EKOLOGIE Jako první ekologii definoval německý zoolog E. Haeckel v roce 1866 = věda zkoumající vztahy mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím ROZDĚLENÍ EKOLOGICKÝCH VĚD: ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ (PODLE ÚROVNĚ EKOLOGICKÝCH VZTAHŮ) Autekologie - ekologie jednotlivých druhů, studuje vlivy. Endogenní cesta prezentace antigenu. Endogenní antigeny (např. viry, fragmenty peptidů...) jsou prezentovány pomocí molekul MH I, přítomných na všech jaderných buňkách. Prezentace Tc nebo Th1 lymfocytům stimuluje cytotoxickou reakci. Exogenní cesta prezentace antigenu. Vnější patogen (bakterie) je pohlce Úvod » Referát- vznik zem Tato rezidua pocházejí od živoucích organismů,jimiž pravděpodobně byly ve vodě žijící bakterie ( prokaryonta) ,které využívaly světelnou energii slunce. Jejich vývoj musel pravděpodobně začít mnohem dříve,snad před více než 4 miliardami let. Není známo,zda tento raný život mohl. Stavba bakterie. Všudypřítomnost bakterií. Bioplyn. Hlízkové bakterie. Prospěšné bakterie. Choroboplodné bakterie + nemoci, které způsobují. Pokud by měl někdo zájem vypracovat referát, tak máte na výběr z těchto témat Zde najdete návody k hrám,různé referáty,videa,obsahy knih a jin