Home

Hudební nauka křížky

Hudební nauka: Stupnice, tónina, durové stupnice s křížky

Hudební nauka uč

Názvy oktáv od nejhlubší: subkontra, kontra, velká, malá, jednočárkovaná, dvoučárkovanáatd. c1 (jednočárkované) se píše v houslovém klíči na prvn ZÁKLADNÍ HUDEBNÍ TEORIE ZÁKLADNÍ POJMY Zvuk je všechno, co slyšíme. Zvuky dělíme na a) hudební - můžeme je zazpívat nebo zahrát na hudební nástroj b) nehudební - nelze je zahrát ani zazpívat (štěkot psa, brzdění vlaku) Hudební zvuky se nazývají tóny. Každý tón má tyto vlastnosti: výšku, sílu, délku a barvu

Pořadí křížků a béček — PSK - Ptejte se knihovn

 1. 1. ZÁKLADNÍ HUDEBNÍ POJMY, NOTOPIS Zvuk, tón, nota Zvuky jsou vše, co slyšíme (např. zpěv ptáků, hučení vody, svištění větru apod.). Dělí se na tóny a hluky. V hudbě se setkáváme především s tóny. Ty mají na rozdíl od hluků určitou přesnou výšku, kterou můžeme napodobit zpěvem nebo hrou na hudební nástroj
 2. Má-li posuvka platit pro celou skladbu nebo její ucelenou část, umísťuje se do tzv. předznamenání.Taková posuvka nepředstavuje odchylku od charakteru výchozí tóniny, ale naopak tento charakter teprve utváří.Má-li v průběhu skladby dojít ke změně předznamenání, označí se takový předěl obvykle dvojitou taktovou čarou a uvede se celé předznamenání nové.
 3. Vítejte :-) Cílem této webové stránky je pomoc dalším učitelům ve výuce hudební nauky a přípravné hudební výchovy. Naleznete zde různé pracovní listy mnou vyrobené, které používám jako doplněk k sešitu My jsme malí muzikatni a k sešitu Hudební nauka pro ZUŠ 1. ročník, Hudební nauka pracovní sešit 2 od Martina Vozara
 4. Mobil: 739 462 648 hudebninauka@zus2kladno.cz Ivan Tatar, DiS. Vedoucí oddělení HN ZUŠ Kladno, Moskevská 2929, Kladno - Rozdělo

O 80% LEVNĚJI. Běžně se hudební nauka probírá v lekcích s učitelem. Je to však pomalá a neefektivní cesta. Online kurz vás vyjde o více než 80% levněji a učíte se zábavnější formou Intervaly od noty d odvozujeme ze stupnice D dur (2 křížky - fis, cis) Intervaly od noty f odvozujeme ze stupnice F dur (1 bé/hes) Intervaly od noty b odvozujeme ze stupnice B dur (2 bé/hes, es) Pokud chceme mít jistotu, že tvoříme interval správně, je nejúčinnější: Hudební nauka - Petr Strejc Hudební teorie a nauka Roman Miškovčík, 2007. Je mnoho vynikajících muzikantů, kteří nemají ponětí o notách, ale těžko byste mezi nimi hledali někoho, kdo nemá žádné povědomí o harmonii a základech hudební teorie Hudební nauka slouží jako praktické pojmenovávání různých hudebních jevů, které vám zjednodušuje poznávání a chápání jazyka hudby. Usnadňuje cvičení na nástroj, porozumění notovému textu, čtení not, a její znalost je i velkou oporou hudební paměti. Orientace v hudební nauce je přirozenou a důležitou.

Posuvky (křížky, béčka a další) a jejich platnost Naučte

Stupnice: Opakování všech durových stupnic s křížky a bé, mollové stupnice s křížky a béčky, mollová stupnice harmonická a melodická; Intervaly: Kompletní znalost základních i odvozených intervalů, zvětšování, zmenšování, správné určení intervalů s následným zápisem do notové osnovy . 4. roční Hudební nauka Klíček 1/Hudební výchova / Hudební nauka.Internetový obchod s nabídkou hudebních publikací přímo od autorky. Durové stupnice s křížky, Předznamenání, Kvintový kruh Tvoření stupnic s křížky, G dur, D dur, A dur, E dur, Síla tónů - dynamika, Délka tónů, Artikulace, Značky v notovém zápisu. Instrumentální a vokální hudba, hudební soubory 7. Hudební formy Základní pojmy (motiv, téma) Malá jednodílná forma Malá dvoudílná forma 0DOiW tGtOQiIRUPD 9HONiStV RYiIRUPD Variace Kánon Fuga Rondo Sonátová forma Polyfonie a homofonie 1 NWHUpVNODGHEQpGUXK\ 3tVH Kantáta Oratorium Opera Opereta Muziká

Noty g - c 3, noty s křížky, béčky, odrážka. Pomlky. Stupnice C dur, G dur, D dur, F dur, kvintakord. Takt dvoučtvrťový, tříčtvrťový a celý. Rytmická cvičení, dynamická znaménka, hudební pojmy. Hudební nauka 1 - množstevní slevy (cena za jeden ks) Hudební nauka Klíček 1 - pracovní učebnice hudební teorie 1. díl. Tato celobarevná hudební publikace pro ZUŠ a ZŠ je výjimečná svojí unikátní koncepcí. Každý díl je možno použít samostatně-má ucelenou formu, ale zároveň jsou všechny 4 díly zpracovány jako celek, takže studenti získají naprosto nenásilnou formou komplexní hudební základy. Krásné grafické.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Objednávejte knihu Klíček hudební nauky 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Hudební nauka pro začátečníky - durové stupnice s křížky, kvartový a kvintový kruh. Celý kurz hudební nauky najdete zde: Co se v kurzu naucite? Čtení not v houslovém a basovém klíči Křížky, béčka, odrážka, dvojité posuvky Enharmonická záměna, chromatický a diatonický půltón Délky not a poml Obsah : Půltón a celý tón, Stupnice C dur, Hudební abeceda, Oktáva, Noty c2-c3, Basový klíč, Noty v malé oktávě, Intervaly, Kvintakord, Zvýšený tón, Křížek, Odrážka, Stupnice a tónina, Durová stupnice s křížky, Předznamenání, Kvintový kruh, Stupnice G dur, Síla tónu- dynamika, Crescendo a decrescendo, Délka tónu, Ligatura, Repetice, Tvoření stupnic s. Hudební nauka. Základy hudební teorie. V začátcích hraní na foukací harmoniku se obejdeme bez hudební teorie. Malé děti, které se učí podle obrázků s plamínkem a kapičkou, ví jen to nejnutnější: Co je na notové osnově nahoře, hrajeme na harmonice vpravo, co je na notové osnově níže, hrajeme vlevo. Křížky a.

Hudební nauka; Třídní knihy Kontakt Hudební nauka. Studijní materiály k hudební nauce. Testy z HN. HN - Hodnoty not a pomlk. HN - Noty v houslovém a basovém klíči. HN - Posuvky. HN - Stupnice s křížky. HN - Stupnice s béčky. Webmaster Login 2020. Hudební nauka Klíček 2 - Pracovní učebnice hudební teorie 2. díl - Eva Šašinková . Hudební nauka Klíček 2 - Pracovní učebnice hudební teorie 2. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia.Notové písmo, Délky not a pomlk, Durové stupnice s křížky, Intervaly čisté, Intervaly velké a malé, Kvintakordy, Akordické. Název. Durové stupnice s křížky. Předmět, ročník. Hudební výchova, 1. ročník. Tematická oblast. Hudební nauka. Anotace. Prezentace s výklade Název. Mollové stupnice s křížky. Předmět, ročník. Hudební výchova, sexta. Tematická oblast. Hudební nauka. Anotace. Prezentace s výkladem. Klíčová.

Noty s křížky a bé na klaviatuře - KVÍZY Z HUDEBNÍ NAUK

 1. Hudební nauka pro 4. ročník Stupnice do pěti posuvek: Durové stupnice do 5 # (křížků): fis, cis, gis, dis, (ve stupnici s křížky zvyšuješ křížkem, ve stupnici s béčky křížkem, ale i odrážkou! Každé hudební dílo má nějaký čistě hudební obsah, tj. nějakým způsobem pracuje.
 2. Distanční studium Nauka o hudbě 15. - 21. 2. 2021 1.ročník strana 36,37 YouTube - Hudební nauka í.ročník křížek Zašli mně hlasovou zprávu-vyjmenovaných všechny křížky, na whats up 605789496 2.ročník strana 34,35 YouTube - Hudební nauka î.ročník interval 3.ročník strana 36,3
 3. 6. Které křížky a kolik najdeme v notovém zápise? 7. Ve kterém taktu se objeví odrážka a jak se jmenuje nota, před kterou je odrážka? 8. Jaké pomlky jsou v notovém zápise? 9. Kterým tónem písnička začíná a kterým končí? 10. Zkus si písničku zazpívat se zpěvačkou a na karaoke. Těším se na odpovědi a na vás.
 4. Hudební nauka. MgA. EVA ŠAŠINKOVÁ Délka tónu, Ligatura, Repetice, Tvoření stupnic s křížky, Stupnice D dur, A dur a E dur, Tečka u noty, Takt jednoduchý a složený, Snížený tón, Béčko a durové stupnice s béčky, Tón B..
 5. Zápis hudební abecedy sestupně z houslového klíče do basového. Pro zápis hlubších tónů tedy používáme basový klíč. Tóny v malé oktávě se zapisují v houslovém klíči většinou jen do tónů malé g
 6. Tvorba not na klávesových nástrojích. Tvorba not na kytarovém hmatníku. Tvorba not na některých dechových nástrojích. Music Theory - Stránka zabývající se hudební teorií i se spoustou aplikací na procvičování doporučuji projet sekci exercises. Aplikace: Sestřelujte noty - procvičení rychlosti určování not
 7. VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA Stupnice řada tónů v rozmezí jedné oktávy uspořádána podle určitých pravidel, zejm.: počet tónů vzdálenosti mezi nimi resp.umístěním půltónů základní tón stupnice = tónika předznamenání - určení konkrétní stupnice citlivý tón - 7. stupeň stupnice durové, mollové, staré, exotick
Hudební nauka | ZUŠ Chválenická

Složení normálních stupnic. Pozn. Provádím všude enharmonickou záměnu béček na křížky. Půltónová maska: 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 11. Hudební nauku píše Yuhů, mail: janovsky@gmail.com Hudební nauka. PHV1, PHV2, 1.A, B Schoříková Note Filter = zapnout a pod ním v položce Notes vybrat, zda požívat ve cvičení křížky a béčka-----2. Keyboard Note Identification Podobné cvičení jako identifikace not, akorát zde se učí klávesnici. Nastavení opět v zubatém kolečku v pravém horním rohu.. Obsahuje mollové stupnice s křížky i béčky, odvozené intervaly, s kvintakordy a jejich obraty v dur a moll, enharmonickou záměnu, rytmická cvičení, hudební pojmy a italské hudební názvosloví. 10.) HUDEBNÍ DIKTÁTY a HUDEBNÍ NAUKA. pracovní sešit určený k procvičování látky hudební teorie - 28 stran, formátu A5. Základy z hudební nauky v otázkách a odpovědích - 3) Tónová soustava (3. část) -. Co takhle celé tóny, půltóny, čtvrttóny... Jak už jsme si říkali v 5. díle, základem naší hudební abecedy je sedm tónů. A řada těchto tónů je tvořena tóny celými a půltóny. Nejlépe je to vidět na klavíru, ty bílé a černé. Distanční výuka od 17. do 21.května. 1. ročník - Milé děti, podle mého výukového videa vypracujte str. 31 a 36 v sešitě. Dozvíte se, co to jsou půltóny a celé tóny. Seznámíte se s posuvkou u noty - napíšeme si křížek u noty. Protože je toto video trošku delší a náročnější, máte na splnění úkolu celých 14 dní

Hudební nauka. HN distančně - třídy pana učitele Klimta Zopakujte si zde noty s křížky a béčky. V sešitě 2. ročníku pak máme noty s křížky a béčky na straně 6. Zkuste si tam noty napsat a pojmenovat. Nezapomínejte, noty s křížky mají koncovky -is, noty s béčky -es nebo -s. Křížek posouvá notu nahoru. Hudební abeceda Oktáva, Noty c2-c3 Basový klíč Noty v malé oktávě, Intervaly, Kvintakord Zvýšený tón, Křížek, Odrážka Stupnice a tónina, Durová stupnice s křížky, Předznamenání, Kvintový kruh, Stupnice G dur Síla tónu- dynamika, Crescendo a decrescendo Délka tónu, Ligatura, Repetic

Hudební nauka Klíček 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia. Obsah: Hudební abeceda, Noty a pomlky, Notový zápis, Oktávy, Houslový klíč, Noty c1c3, Basový klíč, Noty v houslovém a basovém klíči, Půltón a celý tón, Stupnice. KONZULTAČNÍ HUDEBNÍ NAUKA. POŽADAVKY KE KLASIFIKACI V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH : 1.ROČNÍK. 1.pololetí - notová osnova, houslový klíč, noty c1 - c2 2 křížky / C dur, G dur, D dur / durové stupnice do 1bé / F dur / andante, allegro lidová hudba. základní tempová a přednesová označení / allegretto, accelerando. Hudební nauka Klíček 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia. Obsah: Hudební abeceda, Noty a pomlky, Notový zápis, Oktávy, Houslový klíč, Noty c1c3, Basový klíč, Noty v houslovém a basovém klíči, Půltón a celý tón, Stupnice C dur, Tóny základní a odvozené, Křížek. Hudební nauka Klíček 2 - pracovní učebnice hudební teorie 2. díl Tato celobarevná hudební publikace pro ZUŠ a ZŠ je výjimečná svojí unikátní koncepcí. Každý díl je možno použít samostatně-má ucelenou formu, ale zároveň jsou všechny 4 díly zpracovány jako celek, takže studenti získají naprosto nenásilnou formou. Posuvky - křížky a béčka. Nota s tečkou a ligatura. Legáto, staccato, koruna. Základní tempová označení v hudbě Hudební nauka 5. ročník: HN 5.10. 5. roč.

Tygři v Medové zahradě! 2019-04-09. By: Lucie. On: 9.4.2019. In: Obrázky z Medové zahrady. With: 1 Comment. Dne posledního března, což byla shodou okolností velmi svižná neděle, byli v Medové zahradě spatřeni malí tygři! Bylo to poprvé v jejich životě, co mohli Felix a Louisa šplhat po stromech, lovit hmyz a nahánět se na. Předmět Hudební nauka 1 (KHV / 3EOR1) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHV / 3EOR1 - Hudební nauka 1, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU) HUDEBNÍ NAUKA Požadavky ke zkoušce pro žáky, kteří mají povoleno individuální studium 1.ROČNÍK 1.pololetí - notová osnova, houslový klíč, noty c1 - c2 takt, taktová čára, základní druhy taktů / dvoudobý, třídobý / délky not a pomlk / celá, půlová, čtvrťová Hudební nauka Klíček 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia. Obsah: Hudební abeceda, Noty a pomlky, Notový zápis, Oktávy, Houslový klíč, Noty c1c3, Basový klíč,..

KVÍZY Z HUDEBNÍ NAUKY - Vytvořila Anna Smolk

A jako druhý úkol,zkuste vymyslet pomocí tajné hudební abecedy krátkou zprávu. Dělali jsme v hodinách,moc vás to bavilo . Phv pracovní listy volně přístupné na odkaze zd Hudební nauka Základní studium I. stupně 5. ročník I. pololetí 1) Vysvětlit tvorbu durových i mollových stupnic do 7# a 7 bé, kvintakord s obraty k těmto stupnicím. 2) Vytvořit dominantní septakord. 3) Určit základní a vedlejší stupně ve stupnici

Hudební nauka Klíček 2 - Pracovní učebnice hudební teorie 2. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia. Notové písmo, Délky not a pomlk, Durové stupnice s křížky, Intervaly čisté, Intervaly. Hudební nauka. Netradiční pojetí hudební teorie podle Yuhůa. Hudební teorie podle Yuhůa-- úvod. Základní kurz harmonie. Tóny - existuje 12 tónů. Intervaly v půltónovém pojetí - které souzvuky ladí a které ne. Akordy -- zákonitosti složení - akord se skládá ze tří tónů. Stupnice - v naprosté většině skladeb se používají normální stupnice o sedmi tónec

KONZULTAČNÍ HUDEBNÍ NAUKA POŽADAVKY KE KLASIFIKACI V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH - 2020/21 v ZUŠ V. Petrova: 1. ROČNÍK 1. pololetí žák: - vysvětlí základní délky not a pomlk - celá, půlová, čtvrťová, osminová a nota půlovou s tečkou - určí takty čtvrťové - 2/4, ¾, 4/4, vyznačí v nich těžké a lehké dob Hudební nauka jinak I. Učebnice hudební nauky. Množství: Cena s DPH: 220,00 Kč. Popis Obrázky (5) Základní hudební pojmy, kapitolky o notografii, zpíváme si, intonace, rytmus, stupnice a akordy, seznámení s hudebními nástroji, dějiny pop-music, česká hudba vážná. Pro základní školy, ZUŠ, víceletá gymnázia a.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY. 28. 06. 2021. Letní koncert Aktuality. 25. 06. 2021. Zápis na šk.rok 2021/2022 Aktualit Hudební nauka Klíček 1 - pracovní učebnice hudební teorie 1. díl Tato celobarevná hudební publikace pro ZUŠ a ZŠ je #KnihkupectviJakubaDemla +420 568 840 521 kjd@volny.cz. Můj účet košík. Přeskočit na navigaci Přejít k obsahu webu. Hledat Hudební nauka Klíček 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl - Šašinková Eva . Hudební nauka Klíček 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia.\nObsah: Hudební abeceda, Noty a pomlky, Notový zá ‎ Zdeňka Švehláková Sajdlová ‎ to Hudební nauka - výuka, rady, tipy, inspirace February 4, 2020 Ráda bych informovala všechny kolegy o volném místě učitele hudební nauky na naší ZUŠ na Praze 2 Hudební výchova Hudba ø 58.2% / 7012 × vyzkoušeno; Hudba - harmonie Hudba ø 42.4% / 125 × vyzkoušeno; Hudební nauka Hudba ø 75.9% / 3160 × vyzkoušeno; Urči skladatele nejznámějších světových děl klasické hudby Skladatelé ø 66.8% / 1719 × vyzkoušeno; Co víte o hudbě? Hudba ø 40.3% / 2912 × vyzkoušeno; Akordy Hudb

Hudební nauka (HN) je předmět povinný - pro každého žáka, který navštěvuje hudební obor. Docházka do HN je stanovena na 5 let, a žáci ji navštěvují od 1. ročníku (od 7 let věku) studia na ZUŠ hudebni teorie najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší Hudební nauka v kostce 1. ročník 2. pololetí DUROVÉ STUPNICE Základní durová stupnice je C dur. Má 8 tónů, dva půltóny (mezi 3.-4. a 7.-8. tónem) Durových stupnic s křížky (G D A E H Fis Cis) je 7.Stejně jako je křížků (fis cis, gis, dis, ais, eis, his)

Hudební nauka Klíček 1 pracovní učebnice hudební teorie 1.díl celobarevná hudební publikace pro ZUŠ a ZŠ. Publikace je určena pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia. Obsah: Hudební abeceda, Noty a pomlky, Notový zápis, Oktávy, Houslový klíč, Noty c1c3, Basový klíč, Noty v houslovém a basovém klíči, Půltón a celý tón, Stupnice C dur, Tóny základní a. Hudba ø 58.3% / 5495 × vyzkoušeno; Hudební terminologie Hudba ø 65.4% / 2511 × vyzkoušeno; Hudební názvy Hudba ø 70.5% / 294 × vyzkoušeno; Antonín Dvořák Hudba ø 72.5% / 1775 × vyzkoušeno; Hudba - všeobecná hudební nauka Hudba ø 37.8% / 229 × vyzkoušeno; Hudební výchova Hudba ø 58.2% / 7012 × vyzkoušen Hudební nauka Klíček 2 - Pracovní učebnice hudební teorie 2. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia. Notové písmo, Délky not a pomlk, Durové stupnice s křížky, Intervaly čisté, Intervaly velké a malé, Kvintakordy, Akordické označení, Stupně ve stupn Hudební nauka; Hudební nauka. Abyste se naučili na hudební nástroj, bude se vám krom poctivého cviku hodit i nějaká hudební publikace. V této sekci najdete knihy s akordy na kytaru, notami a osvědčenými metodami cvičení pro děti i začátečníky . Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1 . Učebnice a sešity. Testy a.

Křížky jsou předznamenání, které vypadá jako takové malé žebříčky, a jejich pořadí je v hudbě pevně dané. Následují za sebou v tomto pořadí: fis, cis, gis, dis, ais, eis his, a tak jsou také napsané v notách. Předchozí článek Mami, hudební nauka mě nebav. Durové stupnice s křížky Stupnice se naučte vyjmenovávat zpaměti. Zapište si je všechny do notového sešitu. Hudební nauka - 4. ročník - 9. 12 A dur má 3 křížky. Na pátém stupni stupnice A dur leží tón E, z toho vyplývá, že E dur má 4 křížky. Na pátém stupni stupnice E dur leží tón H, z toho vyplývá, že H dur má 5 křížků. Na pátém stupni stupnice H dur leží tón FIS, proto další v pořadí se 6 křížky je stupnice FIS dur. To už je stupnice

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY - zuszbraslav

Objednávejte knihu Hudební nauka Klíček 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Tak, že - křížky: fis, cis, gis dis, Co to vlastně ty kruhy jsou - případně celá hudební nauka - a co to sebou nese? Co vlastně hudebníkovi, který sice se o hudbu zajímá intenzivně, ale nestudoval hudební školy toto může dát ? No tak to je otázka do pranice

Posuvka - Wikipedi

Umění a humanitní vědy · Hudba · Hudební nauka Tyto značky se vždy píší před notu. Křížky dělají noty o půl tónu vyšší, béčka noty o půltón snižují. Pojďme si to názorně ukázat například na tónu G, v housovém klíči psaném na druhé řádce. Když před G dáme křížek, čteme to jako Gis.. Hudební nauka 2. ročník - závěrečné opakování Jméno a příjmení: _____ 1. Napiš noty: h1 cis2 a2 des1 gis2 es1 h ais1 2. Doplň názvy stupnic podle počtu křížků nebo bé v předznamenání: 1 křížek - ____ dur 2 křížky - ____ dur 3 křížky - ____ dur 1 bé - ____ dur 2 bé - ____ du Tematický plán hudební nauka 3. ročník ZUŠ měsíc obsah učiva září Opakování učiva 2. roč., zejména notopis v houslovém i basovém klíči, durové stupnice s křížky a béčky, základní dělení intervalů + opěrné písně. říjen Předznamenání durových stupnic do 4 křížků + příslušné kvintakordy, základn Hudební nauka Klíček 2 - pracovní učebnice hudební teorie 2. díl Tato celobarevná hudební publikace pro ZUŠ a ZŠ je výjimečná svojí unikátní koncepcí Soubor velkých not 1 - hudební nauka - Martin Vozar. Učební pomůcka pomocí které žáci procvičují noty. Vyučující ukazuje jednotlivé noty a děti určují jejich názvy. V této nabídce jsou noty od malého c1 po g2, noty s křížky a béčky od c1 po h2 a pomlky. Noty a pomlky jsou vytištěny na barevných papírech, lze také.

Hudebninauk

Hudební pexeso - Basový klíč 1 - 72 kartiček pro zábavnou výuku hudební nauky. Naučte se základy hudební nauky příjemně, snadno a zábavně s tímto skvělým pexesem! Pexeso obsahuje 72 herních kartiček (36 dvojic) se základy hudební nauky: noty c - c1, noty s křížky a béčky, zobrazit více Hudební nauka. Učebnice hudební Souboru velkých not jsou noty od c2 po c3, noty s křížky a béčky od c1 po c2, noty v malé oktávě a noty v basovém klíči c-c1, G-H. Noty a pomlky jsou vytištěny na barevných papírech, lze jimi také doplnit na nástěnku ve třídě nebo jednotlivé listy laminovat do fólií, aby déle. w w w w w w w w ww w & w w w w w w # w w & w w w w w # w # w w n w n w w w w w w & # w w w w w w w w www & # w w w w w w # w w Mollové stupnice Mollové stupnice jsou 3 Naučte se základy hudební nauky příjemně, snadno a zábavně s tímto skvělým pexesem! Pexeso obsahuje 72 herních kartiček (36 dvojic) se základy hudební nauky: noty c1 - c2, noty s křížky a béčky, délky not a pomlk. Součástí pexesa je také stránka na které jsou uvedené správné odpovědi, pravidla hry a různé kombinace hry. Přejeme Vám příjemnou zábavu Hudební nauka rychle a efektivně 15 února, 2017 Od Lucie Dittrichová Žádné komentáře Pro všechny, kteří se chtějí v hudbě stále zlepšovat, jsem vytvořila výukový videokurz hudební nauky

2. roční

Konzultační hudební nauka 2017-2018 1. ročník 11.10.2017 1. ročník - pracovní sešit str. 5 (houslový klíč), 6 (hudební abeceda), 7 (noty c1 - c2), 8 (2/4 takt), 9, 10 (pouze řádek dole Říjen - Test z předmětu Hudební nauka, 3. ročník Jméno a příjmení žáka/yně: Dne: Otázka číslo 1) DOPLŇ NOTY DO NOTOVÉ OSNOVY Otázka číslo 2) ZAZNAČ VŠECHNY KŘÍŽKY DO NOTOVÉ OSNOVY ZAZNAČ VŠECHNA BÉČKA DO NOTOVÉ OSNOVY Otázka číslo 3) DOLPŇ CHYBĚJÍCÍ DUROVÉ STUPNICE DUROVÉ STUPNIC 1. Znalost předznamenání všech durových stupnic s křížky . 2. Umět v jakékoli durové tónině vytvořit kvintakord a jeho obraty . 3. Tónika, dominanta, subdominanta . 4. Umět tvořit i poznávat základní intervaly od různých tónů . 4. Rytmický diktát . M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ - Pracovní sešit pro 3. ročník.

Vážení rodiče a žáci, přestože se v tomto týdnu jedná o možnostech výuky na SZUŠ, hudební nauka i PHV zůstává dále v distanční formě, neboť patří mezi tzv. hromadnou výuku. Níže tedy najdete návody, poslechy, rytmická cvičení a odkazy vážící se k učivu v pracovním sešitě HN a PHV. Vyplněn Hudba ø 58.3% / 5495 × vyzkoušeno; Hudební terminologie Hudba ø 65.4% / 2511 × vyzkoušeno; Hudební názvy Hudba ø 70.5% / 294 × vyzkoušeno; Antonín Dvořák Hudba ø 72.5% / 1775 × vyzkoušeno; Hudba - všeobecná hudební nauka Hudba ø 37.8% / 229 × vyzkoušeno; Hudební výchova Hudba ø 58.2% / 7012 × vyzkoušen 7. Označení přednesu (cantabile, dolce, espressivo, meno), dynamiky a tempa. Okruhy z hudební nauky 4. ročník Předmětem zkoušení mohou být i otázky z předchozích ročníků. 1. pololetí 1. Dvojitý křížek a dvojité béčko. 2. Znalost všech durových a mollových stupnic s křížky, určení hlavních stupňů, označení.

Hudební nauka - výuka, rady, tipy, inspirace. 540 likes · 1 talking about this. Communit PHV, Hudební nauka (teorie) Výtvarný obor. HN - Stupnice s křížky. HN - Posuvky. HN - Noty v houslovém a basovém klíči. Všechny dokumenty. Docs. Contact. Kontaktujte nás. Na Vaše dotazy rádi odpovíme! Vaše jméno (vyžadováno) Váš e-mail (vyžadováno) Předmět TEST Z HUDEBNÍ NAUKY 1.POLOLETÍ 2.ROČNÍK 1) Napiš noty a doplň názvy not 2) Doplň chybějící křížky Klíček hudební nauky 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl - Šašinková Eva, Brožovaná. Celobarevná pracovní učebnice pro 1. ročník ZUŠ a I. a II. stupeň ZŠ - hudební publikace pro ZŠ a ZUŠ. Pracovní učebnice Klíček hudební nauky 1 volně navazuje na Klíčkův notýsek . Obsahuje základy tvoření durových.

Hudební nauka - přehled látky k opakování pro kontrolní pololetní testy í.ročník: * vysvětlit pojmy zvuk, tón, vyjmenovat vlastnosti tónu * napsat do notové osnovy houslový klíč, noty a pomlky celé, půlové a čtvrťové * znát hodnoty not a pomlk * doplnit taktové čáry do rytmických cvičen Hudební nauka: Stupnice, tónina, durové stupnice s křížky. Obsah: Náklady na tisk alba; Demo nahrávání. Knihy - Hudební nauka Podskupina: Pro děti Zobrazit detailní popis Skrýt detailní popis. Popis. Celobarevná pracovní učebnice pro 3. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia - hudební publikace pro ZŠ a ZUŠ. Mollové stupnice s křížky Harmonické funkce dur a moll Mollové stupnice s béčky Takt 2/2, 3/2, 6/4, 9/ Hudební nauka 2. ročník ZUŠ měsíc obsah učiva září Opakování učiva 1. ročníku, zejm. notopis v houslovém klíči, délky not a pomlk, noty s posuvkami + pořadí křížků a bé, stupnice C dur. říjen Basový klíč - notopis v malé a velké oktávě, půltón a celý tón, označení dynamiky

Opakování posuvek worksheet

Hudební nauka/čtvrtek + Hranice (V. Štěpán) - distanční výuka 1., 2. a 3. ročníku. Dobrý den, tak se opět po týdnu hlásím s drobným úkolem z hudební nauky. Tentokrát si procvičíte zápis not. Využijeme k tomu hezkou aplikaci Ředitel: Zdeněk Matušinec Telefon: 577 320 180 E-mail: zusvk@seznam.cz Dat.schránka: gnexjh6 Adresa: ZUŠ Valašské Klobouky Smetanova 116 766 01 Valašské Klobouk Kolik křížků má H dur (nebo g# moll)?A/ 4B/ 5C/ 6D/ 7, Kolik máme dohromady (diatonických) durových stupnic?A/ 11B/ 13C/ 14D/ 15, Když hraji na klavír píseň v cis moll, je to to samé, jako bych ji hrál v:A/ Des durB/ Des molC/ des mollD/ Cis dur, Jaké číslo nám vyjde, když sečteme křížky v těchto stupnicích?A + H + Es + G + F + DA/ 11B/ 13C/ 14D/ 1

ONLINE VÝUKA - klarinetistka, saxofonistka, hudební lektork

Nové vydání hudebních kvízů nabízí zábavnou formou procvičování hudebních znalostí. Počet kvízů: 65Některé kvízové otázky jsou shodné se starším vydáním, část těchto otázek je v jiném uspořádání.Vhodné pro ZŠ i ZUŠ.Obsah: 1. Hudební pojmy - náročnost 1 2. Hudební pojmy - náročnost 1 3. Hudební nástroje - náročnost 1 4. Hudební nástroje. Schéma stupnice mollové melodické: 1 1/2 1 1 1 1 1/2. Protože, u postupu stupnice směrem dolů, již není navýšení sedmého stupně potřeba, upouští se od něj. Tím pádem, nám odpadá i navýšení šestého stupně, které vzniklo, kvůli navýšení stupně sedmého. Znamená to tedy, že při postupu stupnice směrem dolů, se. Hudební nauka. Od 7.12.2020 bude obnovena prezenční výuka (výuka v ZUŠ) do 9 žáků a učitel.Tedy i hudební nauka, akorát dojde k rozdělení těchto tříd 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.B a HPV, které se budou střídat po týdnech Hudební nauka.Hudební nauka je povinný předmět pro žáky základního studia od prvního do pátého ročníku Hudební nauka 12. - 16. 10. 2020 pí uč. Bergerová. PHV. Milé děti, všichni vlastníte naše pracovní sešity. Ten, kdo v minulém týdnu chyběl, si doplní a vybarví hodnoty not jablíček na straně 27. Vy, kteří už máte hotovo, opište noty c1 na straně 29, notu d1 na straně 31. Na konci sešitu obtahujte houslový klíč

Krizky druhy a symbolika | NEJRYCHLEJŠÍHudební nauka pro ZŠ, ZUŠ, SŠHudební nauka s Alenkou | Studio KOKOS, z2

Hudební nauka: hodina, kde se děti učí o notičkách, pomlkách, hudebních nástrojích a pánech skladatelích. Gusta, Honzík, David: tedy notičky G, H a D, které tvoří Kvintakord G dur. Jsou to naši známí Gusta, Honzík a David z pohádky o Stupnici, ale tady nebydlí ve stupnici, ale v Kvintakordu Vyučovací předmět Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření Hudebního oboru. Cílem výuky je poskytnout žákům ucelený přehled potřebných teoretických znalostí a inspirovat je k samostatnému přemýšlení o hudbě. Učební plán pro Přípravné studium I. stupně Hudební nauka Přípravné studium 1. Otázky k pololetním zkouškám z hudební nauky Pololetní zkoušky z Hudební nauky jsou povinné pro všechny žáky 1. - 5. ročníku hudebního oboru, kteří nenavštěvují pravidelnou výuku Hudební nauky. Při zkoušení se bere ohled na skutečný věk žáka a též na vyučovaný nástroj Popis produktu. Naučte se základy hudební nauky příjemně, snadno a zábavně s tímto skvělým pexesem! Pexeso obsahuje 72 herních kartiček (36 dvojic) se základy hudební nauky: noty c1 - c2, noty s křížky a béčky, délky not a pomlk. Součástí pexesa je také stránka na které jsou uvedené správné odpovědi, pravidla hry. Hudební stupnice je řada tónů (zpravidla v rozmezí jedné oktávy) uspořádaná podle určitých pravidel.Pravidla určují vzdálenosti mezi jednotlivými stupni ().Různé stupnice se liší zejména počtem tónů a vzdálenostmi (intervaly) mezi nimi, např. umístěním půltónů a celých tónů. Přesné tónové vzdálenosti ve stupnicích závisejí také na použitém ladění