Home

Rozmnožování sépie

V období rozmnožování vytváří sépie vějířovitá společenství o několika tisících jedincích nedaleko jihoaustralského města Whyalla, kde jsou často hlavním předmětem zájmu potápěčů a vědců zkoumajících jejich chování. Její kůže má schopnost měnit zbarvení v závislosti na svém okolí, což jí dává. Srdce má 2-4 předsíně podle počtu žáber (sépie jakožto Dibranchiata mají 2 předsíně) a 1 komoru.Počet ledvin je stejný jako počet žáber. Krevním barvivem je hemocyaniin. Hlavonožci jsou gonochoristé - jsou odděleného pohlaví. Rozmnožování se děje pomocí zvláštního ramena u samců, kterému se říká hektokotylus Rozmnožování nastává v zimě, na jižní polokouli tedy v období mezi květnem až srpnem, kdy sépie tohoto druhu vystupují k hladině a vytváří obrovská společenstva čítající stovky až tisíce jedinců nedaleko jihoaustralského města Whyalla mezi Fitzgerald Bay a False Bay, kde samci začnou předvádět složité.

Sépie: charakteristika, stanoviště, rozmnožování, výživa Theépie obecnánebo épie jou kupina zvířat, která polečně tvoří řád epiida. Zahrnuje přibližně 100 druhů, rozdělených do dvou čeledí Sépie obecná (Sepia officinalis) je hlavonožec z čeledi sépiovití Sepiidae. Popis Sépie obecná patří k desetiramenným hlavonožcům. Dosahuje délky..... Na webu Moulík.cz nejdete vše o domácích mazlíčcích a volně žijících zvířatech z celého světa Sépie vějířovitá (Sepia apama) je hlavonožec z čeledi sépiovitých představující největšího zástupce z přibližně 100 známých druhů sépií. V dospělosti dorůstá délky až 1,5 metru i s chapadly a váží až 10,5 kg (jiné zdroje uvádějí hmotnost pouze mezi 5 až 6,5 kilogramy), samotná délka pláště je 520 milimetrů

Sépie vějířovitá je největší hlavonožec z čeledi sépiovitých, žijící jen ve vodách u pobřeží Austrálie, hlavně na mělkých místech u korálových útesů, nad kamenitým, písčitým či zarostlým dnem. Jedná se o teritoriálního živočicha, jenž až na dobu rozmnožování osaměle obývá jen malou oblast o průměru do pěti set padesáti metrů Sépie obecná patří k desetiramenným hlavonožcům. Dosahuje délky až 30 cm. Má osm krátkých ramen vybavených čtyřmi řadami přísavek a dvě ramena dlouhá, která jsou zatažitelná a na kyjovitě rozšířených koncích nesou čtyři řady různě velkých přísavek. Tělo je zploštělé a kolem dokola obroubené ploutvovým. Sépie obecná V učebnici na straně 61 dohledej informace o sépii. rozmnožování: oddělené pohlaví - spermie přenášeny pomocí zvlášť uzpůsobeného ramene (někdy se toto rameno odškrtí od samce a vyhledá samici, samci pak doroste) změna barvy:buňky chromatofory (Kalmar až 10 milionů) -barva dle toho jaké buňk

Rozmnožování - hlavonožci jsou gonochoristé = mají konkrétní pohlaví (samec či samice). Sépie obecná - má osm krátkých a dvě dlouhá ramena, pomocí kterých loví. Plave pomocí ploutevního lemu a na hřbetě má pozůstatek schránky tzv. sépiovou kost Hlavonožci (Cephalopoda) jsou vývojově nejpokročilejší třída měkkýšů.Všichni jsou aktivní mořští dravci.Patří k nim starobylé loděnky, inteligentní chobotnice, sépie, olihně, obří krakatice a vyhynulí amoniti, belemniti a další. Recentní hlavonožci se dělí na potřídy čtyřžábrých a dvoužábrých (chobotnice, oliheň,

Zvířata - Mořští živočichové - Sépie obecn

Jak se rozmnožuje korálový útes? Mikuláš Skála 6.2.2019. Rohovitka venušina (Gorgonia flabellum) zvaná též Venušin vějíř je jedním z mnoha druhů korálů. Spoluutváří krásu korálových útesů, z nichž se člověku kvůli různorodosti tvarů, barev i způsobů života až tají dech. Kupříkladu Velký bariérový útes. Měkkýši jsou podle rozmnožování: Pouze gonochoristé. Pouze hermafrodité. Gonochoristé i hermafrodité. Hlavonožec na obrázku je: Sépie obecná. Chobotnice pobřežní. Oliheň obecná. Hlavonožec z předchozí otázky uniká před nebezpečím: Pomocí inkoustové clony. Pomocí ploutví kolem těla. Pomocí obrovského zápach Sépie tráví den zahrabaná v písku na dně, navečer začne být aktivní a vydává se na lov. Číhá vleže v písku, pak z něj vyklouzne a k vybrané kořisti (obvykle se živí menšími rybami nebo mlži) pomalu pluje pomocí vlnovitého pohybu ploutevního lemu. Doba rozmnožování je na jaře. Samec předvádí zajímavý. HLAVONOŽCI obr.č. 1 Zařazení hlavonožců v živočišné říši BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI PLŽI MLŽI HLAVONOŽCI obr.č. 3 obr.č. 2 obr.č. 4 Hlavonožci nejdokonalejší skupina měkkýšů žijí v moři draví (potravou mlži, krabi) tělo bez schránky (zachována jen u loděnky nebo v redukované formě u sépie) loděnka obr.č. 5.

sépie 500 gramů (mražené) rajčata 200 gramů (zralá) paprička chilli červená 1 kus. česnek 2 stroužky. víno bílé 150 mililitrů (nejlépe odrůda Chardonnay) olej olivový 100 mililitrů. petržel hladkolistá 1 hrst. šťáva citronová (z 1 citronu) Kategorie Sépie vějířovitá - Giant Australian Cuttlefish Největší sépie světa. Dorůstá délky 50cm a váhy 10,5kg. Toto zvíře je důvodem, proč Rodney Fox organizuje pouze 2 safari Southern Wonders ročně. Druhá polovina května je totiž krátkým obdobím jejich rozmnožování Rozmnožování - pohl. přenos spermií hektokotylovým ramenem, gonochoristé, vývoj přímý, p. dimorfismus - čtyřžábří - živé fosílie (př. loděnka hlubinná) - dvoužábří - 1 pár žaber, ulita redukována, př. sépie obecná (10 chapadel), chobotnice pobřežní (8), argonaut pelargický - vytváří průsvitnou vagína rozmnožovací děloha čípek vaječník děloha varhany anatomický rozmnožování anatomie systém zdravotní index témat související témata Toto tlačítko umožňuje otáčet zvolenou velikost a nahradit šířka s výškou

Sépie - Články - buddymag

Je o ní málo známo, ale zřejmě jsou to sépie a menší ryby, které svým sonarem narval rychle lokalizuje. Rozmnožování. Mláďata se objevují ve všech ročních dobách po době březosti okolo 15 až 16 měsíců. Samci si udržují kolem sebe jakýsi harém, s nímž plavou i při delších tazích Sépie ale mění barvu nejen v závislosti na okolním prostředí, ale i na momentální náladě. A když je čas rozmnožování, rozpálí to samce sépie obrazně i doslova doběla. Mateřská chapadla. Chobotnice lásku neprokazuje jen navenek, ale i svými činy. Mnohé určitě překvapí, že tento hlavonožec patří do skupiny.

Sépie vějířovitá Moulík

Živoucí fosílie: loděnka - hlavonožec ve schránce. V dalším díle seriálu o živočiších, kteří přežili z dávných časů až do dnešní doby, představíme loděnky. Jedná se o jedny z nejprimitivnějších zástupců hlavonožců, ke kterým se řadí například chobotnice nebo sépie. Dnes je známo šest druhů loděnek. Jak chovat chobotnici - rozmnožování. Po spáření se samcem klade chobotnice několik set až tisíc vajíček. Pro jejich ochranu vyhledává skalní pukliny a podobná chráněná místa, třeba jeskyně. Samotná vajíčka jsou spojena v bílých hroznech. Samička je hlídá a víří kolem nich vodu, aby měla neustále čerstvý. Loděnka - živoucí fosilie. Loděnka hlubinná (Nautilus pompilius) je starodávný hlavonožec krytý pevnou schránkou. Schránka má tvar spirálové ulity s přepážkami - v posledním oddíle je vlastní živočich, ostatní jsou naplněné dusíkatým plynem a slouží jako plovací komory. Hlavonožci se schránkami podobní. Sépie obrovská - 10 ramen Chobotnice pobřežní - 8 ramen • běžným způsobem rozmnožování je také nepohlavní rozpad článkovaného těla na vícesegmentové části (fissiparie), z nichž každá dorůstá v dospělce • mají nazelenalé krevní barvivo - chlorocruorin. ROZMNOŽOVÁNÍ: Bakterie se rozmnožují nepohlavně, a to dělením buňky. Původní buňka bakterií - mateřská buňka - se rozdělí na dvě dceřiné buňky Hlavonožci - nejdokonalejší skupina měkkýšů, pouze moře, sépie, krakatice, oliheň (10), chobotnice (8), loděnka - několik desíte

Sépie: Charakteristika, Stanoviště, Rozmnožování, Výživa

Sepia apama, také známá jako obrovská sépie a australská obrovská sépie, je největšímdruhem sépie na světě, která dorůstá dodélky pláště 50 cm (20 palců)a hmotnosti přes 10,5 kg (23 lb). S využitím buněk známých jako chromatofory se sépie mohou dát na velkolepé displeje a okamžitě změnit barvu. Sepia apama je původem z mírných a subtropických vod. Sépie - 10 ramen ( 8 kratších, 2 delší) Chobotnice - 8 stejně dlouhých ramen. a) Kterému hlavonožci se říká živá zkamenělina? Loděnce hlubinné. Co má oproti jiným hlavonožcům za zvláštnost, kvůli které byste třeba tohoto hlavonožce zařadili do jiné skupiny měkkýšů? má ulitu nebo schránk

Měkkýši. Z 8.B8 wiki. Přejít na: navigace , hledání. název dostali podle měkého těla, které může být kryto. jednou schránkou - ulitou (plži) dvěma schránkami - lastury (mlži) schránka není vytvořena (hlavonožci) výskyt - souš, sladká voda, slaná voda. význam - každý živočich je součástí potravního řetězce Kranas obecný , Trachurus trachurus, Atlantic horse mackerel, Dlouhé, oválné, ze stran zploštělé tělo. Mohutná hlava, velmi velké oči s tukovými víčky. Ústa jsou dlouhá, míří šikmo vzhůru. Spodní čelist přesahuje horní. Šupiny jsou velmi malé, s Rozmnožování: oddělené pohlaví, samec menší než samice. Samice se stará o vajíčka Zástupci: krakatice obrovská, chobotnice pobřežní, sépie obecná, loděnka hlubinná, oliheň obecná . Úkoly: 1) Pročti si v učebnici stranu 58, 59, 60 a odpověz na otázky níže (znění otázek i odpovědi piš zezad

sépie obecná 10 ramen, z toho dvě velmi dlouhá 1, 2 oliheň obecná 1, 2 krakatice obrovská 1, 2 chobotnice pobřežní 8 stejně dlouhých ramen 1, 2 loděnka hlubinná živá zkamenělina, spirálovitě stočená schránka 1, 2 video -chobotnice pobřežní video -sépie video -loděnk Sépie obecná Druhou skupinu, desetiramenné sépie , zastupují v Jadranu sépie obecné ( Sepia officinalis ), žijící většinou na mořském dně, kde loví především kraby. Chytá je velmi dlouhými lovnými rameny s přísavkami a s pomocí ostatních ramen je potom vkládá do úst

Rozmnožování - pohl. přenos spermií hektokotylovým ramenem, gonochoristé, vývoj přímý, p. dimorfismus - čtyřžábří - živé fosílie (př. loděnka hlubinná) - dvoužábří - 1 pár žaber, ulita redukována, př. sépie obecná (10 chapadel), chobotnice pobřežní (8), argonaut pelargický - vytváří průsvitnou. Sépie obecná - obývá teplé pobřežní vody. Tělo: hlava + svalnatá noha (přeměněna v nálevku) nálevka - vystřikováním vody pohyb. ústní otvor - v jeho okolí 10 ramen. sépiová kost - opora těla, vápenatá destička. inkoustová žláza - vylučuje při nebezpečí tmavou tekutinu. Dýchání: žábra. Potrava. Ingredience: špagety 500 gramů, sépie 500 gramů (mražené), rajčata 200 gramů (zralá), paprička chilli červená 1 kus, česnek 2 stroužky, víno bílé 150 mililitrů (nejlépe odrůda Chardonnay), olej olivový 100 mililitrů, petržel hladkolistá 1 hrst, šťáva citronová (z 1 citronu), sůl mořská, pepř (čerstvě umletý), kopr (nať nebo fenyklová nať na posypání) Tučňáci loví ryby, sépie a korýše. Pod vodou nejsou příliš rychlí, dosahují rychlosti šest až osm kilometrů za hodinu. Tučňák císařský - nepřátelé Mezi největší nepřátele tučňáků patří burňák. Burňáci mají na svědomí až třetinu ztrát mláďat tučňáků. Tučňák císařský - rozmnožován Rozmnožování-partenogeneze (líhnutí z neoplozeného vajíčka)-plodová komůrka mimo tělo -sépie a oliheň = spermatofory, protáhlý útvar se spermiemi-sépie a oliheň se páří s více samci-asi 6000 druhů recentních-cca7500 fosilních (dožila se jen schránka

Sépie obecná – Wikipedie

Rypouš sloní dosahuje délky těla 4-6 metrů, hmotnost se pohybuje od 400 až do 5 000 kilogramů. Rypouš sloní se ve volné přírodě vyskytuje v Antarktidě; vyskytuje se severněji na plovoucích ledových krách a kolem subantarktických ostrovů. Jediné mládě se rodí po 350 dnech březosti, včetně čtyřměsíčního. rozmnožování - oddělené pohlaví (gonochoristi) obrana při nebezpečí - inkoustová žláza, schopnost barvoměny Zástupci: loděnka hlubinná, chobotnice velká, sépie obecná, krakatice obrovská, oliheň obecn

Sépie obecná Moulík

Arial Calibri Motiv sady Office Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint HLAVONOŽCI Prezentace aplikace PowerPoint Stavba těla Prezentace aplikace PowerPoint Smysly Chování hlavonožců Rozmnožování Význam Věděli jste, že: loděnka sépie sépiová kost chobotnice oliheň krakatice. Hlavonožci Nejdokonalejší skupina měkkýšů Žijí pouze v moři Dýchají žábrami Z vnitřních ústrojí mají nejdokonaleji vyvinutou nervovou soustavu a smysly Stavba očí připomíná oči obratlovců Mají vyvinutý mozek - vznikl splynutím nervových uzlin Hlavonožci - zástupci Sépie obecná - má vakovité tělo 15.

Sépie vějířovitá - Wikipedi

 1. ut
 2. BAKTERIE: Jsou jednobuněčné organismy, rychle se rozmnožují, jsou všude na zeměkouli a jsou zakladači (destruenti). ROZDĚLENÍ BAKTERIÍ: Symbióza oboustranně prospěšná spolupráce Cizopasníci škodí mléčné bakterii (NEMOCI: Salmonelóza, angína) Sinice jsou schopny fotosyntézy ROZDĚLENÍ: Houby Žahavci Měkkýši Kroužkovci Členovci Ostrokožci Hmyz Klepítkatci.
 3. Z Multimediaexpo.cz. Hlavonožci Cephalopoda jsou nejdokonalejší třída měkkýšů.Všichni jsou aktivní mořští dravci.Patří mezi ně starobylá loděnka, inteligentní chobotnice, sépie, obří krakatice a další. Dnes žijící hlavonožci se dělí se na skupiny čtyřžábří a dvoužábří (chobotnice, oliheň, ).. Hlavonožci měří od jednoho centimetru do mnoha metrů.

Sépie vějířovitá - ATLASZVIRAT

Rozmnožování škeble Jedinci jsou odděleného pohlaví (=gonochoristé) Oplozená vajíčka larva (glochidium) malá škeble Vývin _ _ _ _ _ _ Pracovní list - měkkýši, kroužkovci. VY_32_INOVACE_P 1.05 Pracovní list - m kkýši, kroužkovci 1) P živo ichy do správné skupiny m kkýš . chobotnice pob ežní srdcovka jedlá okružák ploský lod nka hlubinná ostranka jaderská sépie obecná úst ice jedlá plži mlži hlavonožci bahenka živorodá krakatice obrovská. Rozmnožování: HERMAFRODITÉ (Plži - předožábří, plicnatí) Hlava ( náznak mozku), oči- komorové, příústní chapadla (chobotnice 8, sépie 10) Útrobní vak - vnitřní orgány, na povrch plášť, dochází k redukci schráne Rozmnožování . Jediné mládě se rodí po 350 dnech březosti (včetně čtyřměsíčního opoždění - implantace zárodku). Mládě váží při narození kolkem 40 kg a měří 1,2 m. Je kojeno 19-23 dní a matka se od něj v té době nevzdaluje. Běhěm kojení ztratí až třetinu své tělesné hmotnosti

Sépie vějířovitá - Ostrov zvířa

 1. Potrava musí být kvalitní, rozhodně se musí dávat pozor na plísně, které by mohly achatinám ublížit. Zbytky potravy je nutné druhý den odstranit, aby se nezkazily. Achatiny jsou noční zvířata, proto je nejvhodnější je krmit večer, aby měly potravu čerstvou. Vodu není nutné dodávat zvlášť. Tu totiž získávají z.
 2. Měkkýši jsou bezobratlí živočichové, mají měkké tělo obvykle kryté vápenatou schránkou (ta může být druhotně ztracená či přeměněná). Žijí zejména ve slané vodě, ale i ve sladké vodě a na souši. Potravu rozmělňují pomocí raduly - pásky s chitinovými zuby (u mlžů je redukovaná)
 3. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo
 4. Vitrážová nálepka. Vitrážová nálepka je tištěná na průhlednou fólii, která propouští světlo, díky čemuž získáváme efekt barevného skla.Doporučována je jako ozdoba oken, prosklených dveří, skleněných částí nábytku (skříní, kredenců, stolků) a také jako dekorace hladkých, jednobarevných stěn
Pračka tatramat | pračka je přirozená součást každé domácnosti

Sépie obecn

rozmnožování: odděleného pohlaví (gonochoristé), pohlavní dvojtvárnost. mění zabarvení pokožky. v případě ohrožení vystřikují modré barvivo, někteří i . jed. chobotnice kroužkovan Měkkýši mají měkké nečlánkované tělo nemají kostru většinou mají vápenatou schránku dělí se na: HLAVONOŽCI žijí pouze v moři rozmnožování je obojího pohlaví oplozené vajíčko - malá sépie VÝVIN PŘÍMÝ Další zástupci: chobotnice pobřežní teplé vody 8 stejných chapadel Další zástupci: krakatice.

7 . Bakterie - jednobuněčné (různý tvar - tyčinky, kulaté), menší než buňky rostlin a živočichů - žijí všude kolem nás (v půdě, ve vodě, ve vzduchu, přežijí horko i mráz Sépie (řád Sepiida) dokáží vysílat odlišné signály z každé části těla. Rozmnožování - savci obvykle ukazují svou náklonnost a touhu po rozmnožování třením se o partnera, jeho úpravě a také tím aplikují svůj pach na partnera Rozmnožování: oddělené pohlaví, vývin nepřímý (vajíčka - larva - malé škeble) Perlorodka říční, perlotvorka mořská Sépie obecná - Středozemní moře - Oporou těla je vápenitá destička tzv sépiová kost (zbytek schránky uvnitř těla Sépie tráví den zahrabaná v písku na dně, navečer začne být aktivní a vydává se na lov. Číhá vleže v písku, pak z něj vyklouzne a k vybrané kořisti (obvykle se živí menšími rybami nebo mlži) pomalu pluje pomocí vlnovitého pohybu ploutevního lemu.Když je dostatečně blízko, vymrští obě lapací ramena, do té doby uložená v kožních kapsách a oběť jimi. Unikátní způsob rozmnožování mají hlavonožci - chobotnice, sépie a olihně. Samci zvlášť upraveným chapadlem - hektokotylovým ramenem - ze svého těla vytáhnou malé balíčky (spermatofory) ukrývající sperma. Ty poté zasunou samicím do genitálního vývodu. Žraloci zas mají pohlavní orgán dokonce zdvojený

Hlavonožc

Hlavonožci - Wikipedi

Poznejte májové oceánské orgie mezi sépiemi! - VĚDÁTO

 1. Rozmnožování - výrazný pohlavní dimorfismus -> gonochoristi; Zástupci: loděnka hlubinná, argonaut pelagický, oliheň, sépie obecná, chobotnice pobřežní, krakatice obrovská - ramena až přes 10m dlouhá, žijí v hlubinách oceánu, jsou napadány vorvani (kytovci
 2. Nabízí se ještě další scénář: hlavonožec by dokázal přežít akt rozmnožování, po němž chobotnice i sépie obvykle hynou. A pak je tu ještě jeden výklad: někteří parazité své oběti kastrují. Např. jedna motolice takto zachází se svým hostitelem, krabem. Parazitovaný krab se nerozmnožuje a investuje své.
 3. 11. Vysvětli pojem: a) pohlavní rozmnožování, b) nepohlavní rozmnožování 12. Jaké jsou základní podmínky života (3) 13. Popiš, jaký je vztah mezi kyslíkem a oxidem uhličitým při fotosyntéze a dýchání 14. Na jaké skupiny dělíme organismy podle společných znaků? (4) 15
 4. Způsoby rozmnožování u polypovců: Co je to regenerační schopnost? Vypiš 3 skupiny žahavců: Ze které látky je vystavěno tělo korálnatců? Úžasný život hlemýžďů, Chobotnice a sépie. Děkuji za spolupráci, buďte na sebe opatrní, ať jsou naše příští hodiny zase plné smíchu. Pozdravuji Vás i Vaše rodiče.
 5. Sépie obecná - Hlavonožci Prostředí Tělo Povrch těla Pohyb) Svaly Trávící soustava Dýchací soustava Cévní (oběhová) soustava Nervová soustava Smysly Rozmnožování Plži Páskovka hajní Okružák ploský Slimáci Bahenka živorodá Mlži Škeble rybničn
 6. sépie obecná (Sepia officinalis) vakovité tělo 10 ramen. ústní otvor rohovité čelisti. sépiová kost = zbytek schránky. obrana - vystříknutí tmavohnědého barviva. CS - 2 předsíně, 1 komora. DS - žábra. RS - gonochorist

Sépie vějířovitá - Wikiwan

Rozmnožování - plži jsou hermafrodité = mají samčí i samičí pohlavní žlázy. Hlemýžď zahradní je proterandrický hermafrodit = nejprve mu dozrají spermie a po jejich předání jinému jedinci mu začnou dozrávat vajíčka. Pro páření je nezbytné 2 jedinců, jednoho který se již pářil a právě mu dozrávají vajíčka sépie. Lastura je? Schránka pouze předožábrých. Schránka mlžů. Schránka plžů. Orgán, které je nejvíce vyvinutý ? Srdce. Sépiová žláza. Oko. Co je to hektokotylové rameno ? Hlavonožci ho používají k lovu. Slouží k rozmnožování u hlavonožců. Nejdelší rameno chobotnic Tučňáci císařští naopak loví ryby, sépie a korýše. Pod vodou nejsou příliš rychlí - dosahují rychlosti šest až osm km za hodinu. Rozmnožování : Námluvy tučňáků císařských začínají v březnu a v období května do července, v temné antarktické zimě, snáší samice jediné vejce. Hnízda si tučňáci.

ELU

 1. houby, rozmnožování hub, druhy hub: 6. Př rozliší zástupce měkkýšů podle typů schránek, popíše tělo a vnitřní orgány hlemýždě, škeble a sépie, rozezná běžné zástupce plžů, mlžů, hlavonožců.
 2. Sépie - žije v teplých pobřežních vodách. Přes den leží na dně částečně zakrytá pískem, večer ožívá. Právě v období rozmnožování se shromažďují ve velkých počtech a stávají se tak vítanou kořistí ryb, mořských ptáků, savců i člověka. Chobotnice - obývají mnoho rozličných částí světového.
 3. Rozmnožování. Latimérie jsou živorodé a mohou mít od 5 do 25 mláďat, která jsou do narození soběstačná. Jejich hmotnost bývá kolem 0,5kg. Předpokládá se že pohlavní dospělosti dosahují kolem 20. roku života. Gestace se odhaduje 13 - 15 měsíců. Délka života se odhaduje na 80 - 100let
 4. Měkkýši (Mollusca) - Coggle Diagram: Měkkýši (Mollusca) (Hlavonožci, Stavba těla, Mlži, Trávicí soustava, Povrch těla, Cévní soustava, Smyslové orgány, Rozmnožování, Význam měkkýšů, Dýchací soustava, Vylučovací soustava, Nervová soustava, Plži, převážně vodní, cca 60 000 žijících druhů (nejvíce z říše Animalia), u nás asi 240 druhů, převážně.
 5. sépie obecná sasanka koňská - rozmnožování, vznik pohlavních buněk - stavba a funkce pohlavních soustav - prenatální a postnatální vývoj člověka; Molekulární základy dědičnosti, genetika buňky a mnohobuněčného organismu - DNA, RNA - replikace, transkripce, translac
Tučňák císařský( Aptenodytes forsteri ) :: Fauna polárních

Rozmnožování . umí popsat stavu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy: Pohlavní soustava . popíše jednotlivé etapy života: Vývoj jedince . zná návykové látky a jejich nebezpečí: Člověk a zdraví . vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu: Genetika . . ETICKÁ VÝCHOVA Přiřaď: HLAVONOŽEC MLŽ PLŽ ZÁSTUPCI: Zařaď: ústřice jedlá, hlemýžď zahradní, loděnka hlubinná, škeble rybničná, ostranka, plzá Rozmnožování. Nejnápadnějším V době, kdy jsou tato hejna vzácná, stávají se delfíni nočními lovc ia loví sépie či ryby, které žijí na mořstém dně. Víte, že... Delfíni mohou žrát v hloubce dvou metrů a zůstat pod vodou po dobu 15 minut. Delfíny loví žraloci a kostky dravé Rozmnožování: oddělené pohlaví, nepřímý vývoj (vajíčka → larva → mlž) Zástupci: škeble rybničná, škeble říční, slávka jedlá, perlorodka říční, ústřice jedlá 3. HLAVONOŽCI - mořští živočichové - schránka většinou chybí, mají pouze destičku uvnitř těla = sépiová kos Tučňáci loví vodní tvory, jako jsou ryby, sépie nebo korýši. Rozmnožování Samice snáší jediné vejce. Protože v jejich přirozeném prostředí není z čeho stavět hnízda, pokládají si vejce na nohy a překrývají jej záhybem kůže z břicha, aby jej chránili před promrznutím

4) U kterých živoichu probíhá nepohlavní rozmnožování. Uve příklad. - 5) Plži mají jako schránku tla ULITU a patří mezi n HLEMÝŽ ZAHRADNÍ, PÁSOVKA 6) Mlži mají schránku tla LASTURU + zástupci - SRDCOVKA, ŠKEBLE RYBNIýNÁ, ÚSTŘICE JEDLÁ, ZÉVA OBROVSK -Rozmnožování - gonochoristé - spermatofor- váček plný spermií, vývoj přímý. Sépie- má krátká ramena, 10ramen + 2 delší - k lapání kořisti. Chobotnice - 8 ramen, mimikry- mění barvy. Olihně - podobné sépii, ve velkých koloniích. Loděnka hlubinná - vytváří schránku. Argonau Ohnivá sépie Avšak nejen chobotnice vynikají vynalézavostí, ve všech parametrech se jim může rovnat podivná barevná... Pokračujte ve čtení 10.3.2010 Martina Balzarová . 10.3.2010. Sépie dále upravujeme dle příslušných receptur. Rozmnožování si odbývá ve východních oblastech Atlanského oceánu, v hlubinách větších než 3 000 m. Larvy úhoře mořského se dostávají do Středozemního moře Gibraltarským průlivem. Jikernačky jsou vždy větší než mlíčňáci a mívají 3 až 8 miliónů jiker

Sépie vějířovitá - cs

 1. rozmnožování: - hermafrodité - na jaře si vyměňují sperma, dráždí se při tom ostrým. tělískem šíp lásky - vajíčka kladou do vlhké půdy - líhnou se malí. hlemýždi s průsvitnou ulito
 2. Jehlice rohozobá, Belone belone, Garpike, Jehlice má velice dlouhé a štíhlé tělo s dlouhými tenkými čelistmi. Spodní čelist je delší, protože už od narození roste rychleji než horní. Dlouhé špičaté zuby. Hřbetní ploutev je posu
 3. Při rozmnožování prvoků můžeme pozorovat tzv. konjugaci, metagenezi, sporogonii, schizogonii. Vysvětlete tyto pojmy. U kterých skupin prvoků je známe? Kolik chapadel má chobotnice a kolik oliheň a sépie? Hlavonožci mají otevřenou nebo uzavřenou cévní soustavu
 4. Tučňáci loví ryby, sépie a korýše. Pod vodou nejsou příliš rychlí, dosahují rychlosti šest až osm kilometrů za hodinu. nepřátelé. Mezi největší nepřátele tučňáků patří burňák. Burňáci mají na svědomí až třetinu ztrát mláďat tučňáků. Další velký nepřítel je tuleň leopardí. rozmnožován
 5. bezbranná, škeble rybničná, sépie obecná, Rozmnožování. Jmenuj civilizační choroby způsobené spatnou životosprávou (5) srdce a cév žaludku trávicí soustavy svalstva a kostry nervové soustavy Nakresli schéma dědičnosti, jestliže oba rodiče jsou pr
 6. V období mimo hnízdní sezonu je papuchalk poměrně nenápadný, jeho zobák se zmenší a ztratí barvy, protože vnější barevná rohovinová vrstva odpadne. Také byste ho dost obtížně hledali, je to totiž tulák oceánu - celé dny létá nízko nad hladinou moře daleko od pevniny, loví drobné ryby, korýše, sépie apod
 7. třída Hlavonožci nejdokonalejší měkkýši vakovité tělo s velkou hlavou vyvinutá nerv.soustava a smyslové orgány - zrak: komorové oko (jako obratlovci) 8 nebo 10 ramen s přísavkami (vyrůstají z hlavy => hlavonožci) noha - přeměněna ve svalnatou nálevku - reaktivní pohyb rohovité čelisti opora těla - destička z CaCO3 - sépiová kost srdce: 2 síně,1 komora.

Jak se rozmnožuje korálový útes? - Epochaplus

Title: PŘÍRODOPIS 6 Author: Iveta Last modified by: Iveta Created Date: 1/4/2012 7:14:22 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3 svalnatá noha plášť plášťová dutina plži ulita štítek hemolymfa teleskopické oči radula plicní vak uzlinová nervová soustava mlži lastury žábry hlavonožci reaktivní pohyb sépiová kost zobákovité čelisti komorové oko mají měkké, nečlánkované tělo bez vnitřní kostry dělí se na tři třídy, které se liší. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Rypouši sloníTethys - nabídky cest za potápěnímDelfín skákavý - SvětHlavonožci – Wikipedie

Sépie obecná VIDEO RUDÉ MOŘ

rozmnožování: obojetníci, vývin piímý hlemýžd' zahradní, pásovka keFová, plzák lesní, slimátek polní, plovatka bahenní, okružák ploský ùtrobni vak útrobní vak hlava 2 ;astury tëlo: útrobní vak + noha rozmnožování: oddëlené pohlaví, vývin nepiímý škeble rybniëná, perlorodka Fíëní, perlotvork (II) (Len druhy, ktoré sú sukulentmi, okrem Euphorbia misera a druhov uvedených v prílohe A; umelo rozmnožené exempláre kultivarov Euphorbia trigona, umelo vypestované, hrebeňové, vejárovité alebo farebné mutanty Euphorbia lactea zaštepených na umelo vypestovaných podpníkoch Euphorbia neriifolia, a umelo vypestované exempláre kultivarov EuphorbiaMilii v prípade, keď.

Pilobřich ostnitý Zeus faber John dory - Mořské rybyTisková zpráva SVS – Další závažná porušení veterinárních