Home

Test slovesa 7 ročník

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné 7. ročník. 1. V tejto rubrike sú uvedené testy na opakovanie učiva alebo na overenie vedomostí. Kontrola je u pani učiteľky alebo za testom. test 7-1.docx (39388) test 7-2.docx (36722) test 7-3.docx (33391) 2. Preberáme číslovky Testi.cz > Jazyky > Angličtina > AJ-Nepravidelná slovesa- 7. třída test AJ-Nepravidelná slovesa- 7. třída ( Angličtina ) (nezveřejněné) Autor: michaelanos (4 vlož

Slovíčka-7.ročník ZŠ - Angličtina — testi.cz, online test

  1. ulého času + neurčitok ? pomocné sloveso byť v tvare budúceho času + neurčito
  2. Úvod » Slovenský jazyk » Testík- slovné druhy 7. ročník. Testík- slovné druhy 7. ročník. 15. 10. 2011 4.Urč gramatické kategórie slovesa vo vete: Utekal som ulicami starej Bratislavy. 5.Doplň správne i/í, y/ý v slovných spojeniach. Test (Folenta, 24. 2
  3. ROČNÍK. Powerpointová prezentace je určena pro výuku dané látky 6. třídy. Prezentace obsahuje i cvičení pro následné procvičení. 18. SLOVESA, UČIVO PRO 7. ROČNÍK. Pracovní list je určen k procvičování slovesných kategorií, tvoření sloves podle zadané mluvnické kategorie nebo hledání sloves v textu. 19
  4. Datakabinet.sk - inšpirácia bez hraníc - vzdelávacie materiály, výučbové tabuľky, pracovné listy, didaktické hry, výkladové videá, prezentácie, interaktívne kvízy, interaktívne pexesá, obrazové karty, portréty osobností, ilustrácie a obrázky, domáce úlohy, učebné osnovy, tematické výchovno-vzdelávacie plán
  5. Jste zde: Test park > Testy > Němčina Němčina. V yberte si online test z němčiny. V pravém rohu u názvu testu je zobrazen počet otázek. Préteritum nepravidelných sloves 10 Slovíčka - jídlo a pití 10 Slovíčka - dům 10 Směs slovíček 10 Slovíčka z němčiny 15 Slovíčka pro 7.ročník ZŠ 15 Směsky slovíček 15 Lehká.
  6. Anglický jazyk pro 7.ročník ZŠ 10 Ovoce a zelenina 15 Angličtina - znáte dobře slovíčka 10 Oddechový test 15 Angličtina pro nejmenší 10 Slovíčka Aj pro 6.ročník 15 Prepositions 15 Articles and nouns - Členy 10 All English 10 Pre 9. rocnik 15 Angličtina 15 4 třída , A 15 4. třída B 15 Angličtina pro 6. ročník 15.

Český jazyk. Slovesa. Osoba, číslo a čas u sloves. 10. Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta Přijímací zkoušky 7. tř. - testy pro každodenní přípravu na cermat Nabízíme vám k procvičení krátké testy určené pro každodenní domácí přípravu. Testy odpovídají náročností a obsahem požadavkům kladeným na žáky 7. tříd základních škol u přijímacích zkoušek pro šestiletá gymnázia TEST 10 2019 TVAROSLOVÍ pro 7. ročník 12 Urči třídu a vzor slovesa v následující větě. Cesty se vinou do dáli. a) I. třída, vzor nese b) I. třída, vzor bere c) II. třída, vzor mine d) II. třída, vzor tiskne 13 Urči pád podtržených podstatných jmen. Řešení označ odpovídajícími písmeny. a) Půjdu se projet na kole. Opakovanie slovies. Prítomný čas slovesa vyjadruje dej, ktorý: prebieha v momente prehovoru. sa uskutočnil pred momentom prehovoru. nasleduje po momente prehovoru. sa ešte neuskutočnil, ale sa uskutoční Slovesa - cvičný test 1. U slovesa nechoď urči osobu, číslo, způsob, čas. 2. Dej slovesa do požadovaných tvarů: a) uklízet (2. osoba, č. mn., způsob.

7. ročník :: Edu-papacova

AJ-Nepravidelná slovesa- 7

Potrebujete si precvičiť gramatiku ? Máme niekoľko možností testov. Prosím vyberte si: Test z gramatiky 1 Test z gramatiky a slohu 1 Test podstatné mená Test prídavné mená Test zámená Test číslovky Test slovesá Test neohybné slovné druhy Test vetné členy, podmet Test vetné členy, prísudok Test vetné členy Test vety a súveti Nemčina 7. ročník. Doplň vhodné sloveso! Označ slovo, ktoré sa nehodí! Vyber vhodné prídavné meno! Slovná zásoba - domáce zvieratá Slovná zásoba - škola Slovná zásoba - nábytok Označ podstatné meno, ktoré má nesprávny člen! Označ podstatné meno s neprávnym členom

Zámená. druh zámená (html) rodové a bezrodové zámená cv.1. (html) rodové a bezrodové zámená cv.2. (html) test zámená (pre 8. ročník ZŠ) (html About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. N = podstatné jméno, V = sloveso, A = příslovce, P= předložkové fráze, q = kvantifikátor - určuje množstv. stále jsme v Projectu 2 - Unit 5/6. NEW - VIDEO NA STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN. NEW - VIDEO NA MINULÝ ČAS PROSTÝ - PRAVIDELNÁ SLOVESA. NEW - VIDEO NA MINULÝ ČAS PROSTÝ - NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. procvičujeme stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí.

7. ročník; 8. ročník; 9. ročník; Práce pro žáky v době uzavřené školy Test na slovesa - 31.5. 29. 5. 2018. Půjde pouze o slovesa v infinitivu, trénovat můžete na quizletu zde Kontakt Mgr. Lenka Mauderová. lenka.mauderova@zsmozartova.cz. 7. ročník. 1. díl učebnice. 4. lekce: opakování (školní pomůcky, členy určité a neurčité), soubor vět k překladu; zápor kein - správné použití záporu; jednoduchý popis osoby, zvířete, věci; rozkazovací způsob - jednoduché příkazy, mapa Německa - základní orientace - kontrolní test 5. lekce: zájmy - koníčky, časování dalších pravidelných sloves v. Nepravidelná slovesa (testy k vytištění) No toto je úžasné, perfektní. Děkujeme moc. Vy jste ďábel (prosím, neuražte se - myslím to v tom nejlepším smyslu ) Opravdu vřelý dík. Fantastické. Díky moc. Přesně to jsem potřebovala

Phrasal verbs - frázová slovesa. přehled některých frázových sloves zde. test 1 - zde test 2 - zde test 3 - zde test 4 - zde planeta vědomostí Animal families. Phrasal verbs (frázová slovesa) jsou velmi důležitou součástí slovní zásoby v angličtině. Jsou to kombinace sloves a předložek, popř. příslovcí 1. Procvičuj slovní zásobu: o pakujte si vše, co již umíme, ve čtvrtek po prázdninách nás čeká opakovací test ( v úterý se spojíme online, pokud nepůjdeme do školy, vše zopakujeme, procvičíme a ve čtvrtek si napíšeme online test) 2. PS 10 / 7, 8, 9, 11. PS 10 / 7 - sestavte libovolný rozhovor. vše zkontrolujeme po. Virtuálna knižnica - portál pre učiteľov. Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG) Autor: Beata Strculová Typ dokumentu: Písomka, test Vytvorené dňa: 05.03.2017 07:56 Formát súboru: Veľkosť: 16 k

Opakovanie/Einleitung (vstup do 7

Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Nebyly předány povinné parametry Ročník: 7. ročník Z Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 7. ročník. 8. ročník. 9. ročník. český jazyk. slovesa. slovesa - mluvnické kategorie Závěrečný test z ČJL (7. třída) Cvičné testy (na doma) Závěrečný test z ČJL (7. třída) Školní testy Emil Holub.

Slovesá - opakovani

Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy ke stažení. 1 - Přídavná jména. 2 - Podstatná jména v pověstech. 3 - Číslovky. 4 - Záznam z četby. 5 - Psaní vyjmenovaných slov po p. 6 - Zájmena. 7 - Souhrnné opakování 6. ročníku. 8 - Slovesa Máme pro vás poměrně těžký test ze sloves. Zvládnete ho na 100 %? Slovesa řadíme do slovních druhů, setkáme se s nimi již na prvním stupni, ale opravdové dobrodružství si s nimi užijete především na stupni druhém. Toto cvičení je především pro ty, kteří již zvládli všechny mluvnické kategorie sloves, tzn Pracovní list k procvičování tvarů slovesa to be. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky. Vy_22_Inovace_was - were - past simple.18: 6.-8. Žák se naučí tvary minulého prostého času slovesa být, pravidelných sloves a některých nepravidelných 7. Families in Britain Unit 2 1. Future Simple Tense 2. To be going to 3. Prepositions Unit 3 1. Past Continuous Tense 2. Natural disasters 3. London Unit 4 1. The with the place names 2. Asking the way 3. Somebody X Anybod

Testík- slovné druhy 7

Zborovna7Modal verbs | datakabinet

Český jazyk - mluvnice 6

Video: Slovesá - test pre 7

3.11. Opakujte si barvy - PS str. 7, cv. 14 (zkontrolujeme si při online hodině) 5.11. Online hodina - Teams. Opakování barev, kontrola úkolů Testy z angličtiny online a zdarma - zjistěte snadno a rychle svou úroveň jazyka. Otestujte své znalosti online. Testy z angličtiny můžete využít zcela zdarma. Využijte náš vstupní jazykový test z angličtiny, který obsahuje 120 otázek a prověří jak Vaši slovní zásobu, tak gramatické jevy a schopnost porozumění a. obsah srovnÁvacÍch testŮ jednotlivÝch roČnÍkŮ. 4.roČnÍk · spojovÁnÍ otÁzek a odpovĚdÍ · slovÍČka - k zadanÝm tÉmatŮm dopiŠte 5 slovÍČek · instrukce - rozkazovacÍ zpŮsob · odpovĚz podle obrÁzku (obsahuje there is/are) · doplŇ tvar slovesa bÝt (there is x are) a pŘedloŽku mÍsta podle obrÁzk 7. neregistrovaný: 5: 8. Precvič si anglické nepravidelné slovesá. Test na precvičenie anglických nepravidelných slovies. Naučíte sa správne používať nepravidelné tvary slovies v infinitíve, minulom čase aj v príčasti minulom. spustiť test Výukový mód. neaktívne zapn úť.

Němčina - online testy zdarma, Test par

Zábavné procvičování angličtiny online - slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy ČJ - časování sloves, stavba věty, podmět a přísudek, dopis 11.6. test slovesa M - násobení dvojciferným činitelem, čísla nad milion, konstrukce trojúhelníku, čtverce 10.6. test násobení dvojciferným činitelem Pda - tekoucí a stojaté vody 9.6. test ekosystém pole Vl - Lucemburkové, gotika 7.6. opravný test přemyslovská knížata, románský slo

Angličtina - online testy zdarma, Test par

Testy. Sdělení pro 6.B. V pondělí 17.6. - píšeme hodnotící test (již druhá změna termínu kvůli nepřítomnosti žáků - fotbal. turnaje) Co v něm bude: 1) slovní druhy. 2) mluvnické kategorie podstatných, přídavných jmen a sloves. 3) souvětí - poznat počet vět, doplnit čárky a zapsat graf souvětí (př. V1, protože. DUM - Přehled materiálů‎ > ‎6. ročník‎ > ‎ Český jazyk. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User PaedDr. Jana Filipová Slovesa - pracovní list. English Level Test. 26192×. 45 min. Rozřazovací test. Markéta Grígeľová 7 dalších testů. 50 otázek. Pokročilý. Pozvi kamaráda do testu. Spustit Výukový kurz Verbkonjugation - regelmäßige Verben - časování pravidelných sloves k předmětu Německý jazyk pro 7. ročník ZŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C Opakování: Pravidelné minitesty, velký test 3.10. viz capsa- vývoj člověka **Dějepis 7. ročník. Učivo: Francká říše-dokončení. Opakování: Pondělí 26.9. velký test viz capsa - dělení křesťanské církve ***Dějepis 8. ročník. Učivo: Anglie. Opakování: ve středu 27.10. velký test Čeští panovníci (podle capsa

Pomnožné podstatné mená | SmartBoard

Seznam cvičen

7.ročník 8.ročník 9.ročník Nepravidelné slovesá Zaujímavé odkazy Zábava Napíšte nám Blog Kontakt Kontakt. Anglický jazyk. Štítky. Neboli nájdené žiadne štítky. Vyhľadávanie. Úvodná stránka | Tlač | Mapa stránok | RSS. webmaster jasab 2011. Tvorba. Urči osobu u tvarů slovesa být v přítomném čase. 1. jse TESTOHRANÍ - 5. test ABC do domácích sešitů, tentokrát na téma: VĚTA JEDNODUCHÁ (2 ks) - ještě jeden papír od Záporu (9. ročník) TESTOHRANÍ - 6 test ABC do domácích sešitů, tentokrát na téma: SLOVESA Německá gramatika 7 - 2. díl. Procvičovací sešit Německá gramatika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 2. díl odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro druhé pololetí 7. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií. Důraz je kladen na témata: škola a můj den Než se pustíš do testu, ještě jednou zalistuj přehledem mluvnice. Zaměř se na zájmena, číslovky a slovesa. Během testu tyto materiály již nepoužívej! Vyhraď si pro test dostatek času, počítej se 45 minutami

Přijímací zkoušky 7

Opakování: pondělí velký test na slovesa, denně pravopis Český jazyk 9. ročník. Učivo: 1, Slohový týden. Opakování denně: pravopis, vzorec souvětí, větné členy. čtvrtek velký test slovesa Dějepis 6. ročník. Učivo: Starověké Řecko-úvod. Opakování: pětiminutovky starověké státy a jejich přínos Dějepis 7. #diktat- slovesa pre 6. rocnik #diktaty pre 6.ročník #diktat opakovanie zo 6. rocnika #slovesa diktat #Zhrnutie učiva pre 6. #diktaty na slovesa #diktáty pre 6 ročník #diktát pre 6 rocnik #diktaty 6. ročník #diktaty s slovesami #diktaty pre 6 #Diktat 6 rocnik #Diktát na slovesa Je tu pro vás obsáhlý gramatický test. Máme pro vás souhrnný test. Prověřte si své znalosti a odhalte, v čem máte dosud mezery. Drobné nedostatky můžete poté procvičovat v úzce specifikovaných testech. Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10. Začít od začátku. 1. Urči vid slovesa zahrávat si. dokonavý

wwwTest SJL-016 Slohové postupy | datakabinet

Opakovanie slovies - O škole - O škole - Deti a m

8. ročník - NJ 2. Učivo 12. 5. 2021. Téma: Mein Tagesablauf, mein Wochenplan. 1. Opakujte slovní zásobu. Modul 1 (PS 24-30) Modul 3 (PS 99-101 Úvod » Gramatika » 7. ročník » 2. lekce » Časování slovesa haben. Sloveso haben (mít) je sloveso pomocné, časuje se nepravideln. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7 C7PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Sloveso nezúčastnit se je odvozené od slovesa zúčastnit se, Český jazyk pro 7. ročník Z. Test - Český jazyk - 7. třída. Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk. Určování sloves - Určování sloves - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů

Zborovna.sk - portál pre učiteľo

Modální slovesa - Test A. 1. The phone is ringing. It be Tim. 2. If you are tired, we go home now. 3. The weather is very bad now but it get better later. 4 Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde.. Tento web využívá soubory cookie k analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu včetně reklam (více informací ZDE) Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) Autor: Ivana Brozáková Typ dokumentu: Písomka, test Vytvorené dňa: 27.03.2011 22:22 Formát súboru: Veľkosť: 62 k

7. ročník - Angličtina onlin

Start studying Nepravidelná slovesa 7 (7.ročník). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Slovesa 17.04.2012 16:21. Teorie. Co bychom měli vědět o slovesech (pro 2. ročník) O slovesech všeobecně . Přehledná tabulka teorie. Sloveso být. Urči osobu (4 cvičení) Urči číslo (4 cvičení) Urči čas (3 cvičení Vyberte nehodící se sloveso. Úroveň: pokročilý . einen Preis - tauschen - vereinbaren - bezahlen - bestätigen ein Konto - belasten - eröffnen - auflösen - zeigen auf ein Konto - gutschreiben - einzahlen - zahlen -überweisen Nejčtenější testy. Perfektum sloves v němčině. Diktát i / y 7. v uhelné pánv_. i y. z otep_ slámy. i y. na větv_ břízy. i y. z Mladé Boleslav_. i y

Test - ZÁVĚREČNÁ KONTROLNÍ PRÁCE PRO 5. ROČNÍK - pracovní list y_32_inovace_160 Jelikož je test neobvykle dlouhý (přeci jen jde o testování poznatků za celé pololetí), rozdělili jsme ho stejně jako v minulém roce na dvě části. Tato část zahrnuje mluvnici, v následující části si můžeš otestovat znalosti z literatury a slohu Pravopis 7. a 8. ročník. Kapři plaval_ v rybníku. Stromy se ohýbal_ v silném větru. Všechno nářadí uklidil_ do kůlny. Papíry na testy byl_ rozdán_ na lavice. Všichni se sešl_ v oddílové klubovně. Ve škole jsme psal_ test z angličtiny. Do školní družiny byl_ zakoupen_ nové stolní hry. Na stráni u lesa se červenal_ jahody

website builder A. CVIČNÉ TESTY Z ANGLIČTINY BEZ REGISTRÁCIE Pre neregistrovaných používateľov sú k dispozícii tieto cvičné testy. V týchto testoch nie je možné získavať žiadne body. Ak si chceš spúšťať všetky testy, získavať body a sledovať svoje skóre v rankingu, prejdi na testy pre registrovaných používateľov. Stačí sa zaregistrovať alebo sa prihlásiť. Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu - doplní vhodnou koncovku u sloves. Zadání/úkoly: - str. 52/cv. 8, 10 - online test- časování sloves. Termín odevzdání: - Kontrola: zpětná vazba ihned na online hodině . Hodnocení: Odkazy, návody:-Podpora, konzultace: Na každé online hodině nebo vždy na mailu: hybrantova@zsbreznice.cz. Výsledky/řešení: UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK: JAZYKOVÁ VÝCHOVA: Slovesa: Žák: - u sloves určuje mluvnické kategorie - osoba, číslo, čas - rozeznává slovesné tvary jednoduché a složené - určí zvratná slovesa - rozlišuje způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovac Testy z pravopisu NEW2014. Testy z tvarosloví (vzory podstatných, přídavných Tvarosloví. Skloňování. Testy z literatury (autoři, postavy, obsah lit. děl) Testy z pravopisu (psaní i/y, s/z, mně/mě, n/nn..... Testy ze syntaxe (druhy VV, větné členy, souvětí) Co právě čteme (žákovské recenze knih) Člověk a jeho svět.

NOVÁ ŠKOLA, sPracovní list – Karel Čapek Práce s textem – R

Portál E-learningu Sirotkova. Cesta ke stránce. Titulní stránka / ; Kurzy / ; Matematika / Kategorie kurzů Lze vyplnit např. jen první sloupec, když se žáci učí anglická slovesa, nebo první dva sloupce, když začnete s minulým časem. Ve třetím sloupci vyplňují minulé příčestí. Každý test odpovídá jedné sadě 10 sloves z mluvnice. Poslední test náhodně vybírá ze všech sloves uvedených v tabulkách. Pravidelná slovesa 1 Procvičování pravopisu pro 7. ročník Úkoly a cvičení v tomto pracovním sešitu jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných jevů. Tematicky vychází z probírané látky češtiny v 7. ročníku a je připraven v souladu s RVP Minulá modální slovesa Marek Vít | 20. 7. 2021 | komentáře: 83 Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem Testy z ČJ se sebehodnocením na počátku 5. ročníku. 5. použití: podstatná jména, slovesa, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, předpony a předložky, stavba slova. Materiál je vhodný pro opakování učiva českého jazyka ze 4. ročníku v průběhu.