Home

OSPOD Praha 11

Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Tím se rozumí zajištění práva dítěte na život, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu. OSPOD.CZ. Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.. Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce ORGÁNY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (OSPOD) jsou na území hl. města Prahy příslušné odbory/oddělení/úseky sociálně právní ochrany dětí městských částí Prahy 1-22, neboť přímý výkon sociálně-právní ochrany dětí byl Statutem hl. m. Prahy přenesen na úřady městských částí hl. m. Prahy

9. 2018 na adresu: Úřad městské části Praha 13 odbor -kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš, Sluneční náměstí 2580/13 158 00, Praha 5, obálku označit slovy: Výběrové řízení - OSP sociální pracovník/ce OSPOD Kontakt: Telefon 235 011 236, 235 011 237 (p. Moravcová, p Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Úřadu městské části Praha 4 se v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zaměřuje na ochranu práv dětí, jejich oprávněných zájmů, působí k obnovení narušených funkcí rodiny a. Mimoto se s pracovnicemi OSPOD můžete poradit, jak postupovat při problémech v rodinných vztazích, v komplikovaných životních situacích atd. Praha 11 - Chodov, tel: +420 604 291 269, +420 731 670 315. Loď Hermes - noclehárna. nábřeží Kapitána Jaroše Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci Statutu hlavního města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality. 11. 2007 vykonává přenesenou působnost i pro MČ Čakovice. Soubor standardů kvality SPO ÚMČ Praha 18 je k nahlédnutí u vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví. Bc. Martina Skálová, odborná referentka OSPOD, tel.: 284 028 231, e-mail:.

Vedoucí OSPOD : Adam Varga, DiS. Pátek: 7.30-11.00 hod. Doplňující informace. Odvolání proti rozhodnutí vyřizuje sociální odbor Magistrátu hl. města Prahy, prostřednictvím odboru sociálních věcí MČ Praha 17. Úřední hodiny Kateřina Bělková prostřednictvím své neziskové organizace Kappa Beta Institut z.s., která svým dalším projektem EU navíc vzdělává pracovnice OSPOD MČ Praha 1 v rodinné mediaci. Více informací o bezplatné mediaci můžete získat u pracovnic Oddělení péče o rodinu a děti nebo na adrese Pražského mediačního centra OSPOD ÚMČ Praha 10 vykonává činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. řeší komplexně problematiku rodin a ochranu oprávněných zájmů dětí Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5. Sociálně-právní ochrana dětí je odvětví veřejného práva. Podrobněji je upravena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Některá další opatření sociálně-právní.

Úřad městské části Praha 17 Žalanského 291/12b 163 00 Praha - Řepy. Telefon: +420 234 683 111 +420 235 300 005. Fax: +420 235 300 129. E-mail: podatelna@praha17.cz. ID datové schránky: 4mnbvz Standard č. 11: řeší rizikové a nouzové situace, včetně připravenosti pracovníků a pracovnic OSPOD na jejich výskyt a postup při jejich řešení. Standard č. 12: řeší dokumentaci o výkonu sociálně-právní ochrany dětí , včetně uplatnění systému zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace o klientech a. Nad Opatovem 2140/2, Chodov, 149 00 Praha 11 - informace o poště a PSČ, údaje z katastru nemovitostí a katastrální mapa, statistické údaje o objektu, GPS pozice pro navigaci, informace o firmách, osobách a živnostech z veřejného rejstříku Umístění: Organizační složky > Městská část Praha 12 > Odbor sociálních věcí (OSV) Vyhledat osoby v aktuálním kontextu (Odbor sociálních věcí (OSV)) Přeskočit nabídk

Sociálně - právní ochrana dětí - Praha 1

 1. Havlíčkovo nám. 11, 130 00 Praha 3. 1. patro: Kontaktní místo pro bydlení: Lipanská 7, 130 00 Praha 3 - vstup budovou Lipanská 9. Přízemí.
 2. referentka - PR, časopis Čtrnáctka, web a facebook MČ Praha 14, tisková mluvčí. 225 295 603, mobil: 605 222 238: veronika.berna@praha14.cz: Kancelář starosty: Bratří Venclíků 1072: Bernardová Iveta. referentka. 225 295 263: Iveta.Bernardova@praha14.cz: Živnostenský odbor: Office Park Hloubětín (Poděbradská 88/55.
 3. Úřední hodiny Pondělí, středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 Pátek: 8:00 - 11:00 Úřad městské části Praha 20 Jívanská 647, 193 21 Praha 9 Tel: 271 071 611, E-mail: urad@pocernice.cz Datová schránka: seibq29 IČO: 0024019
 4. Oficiální stránky Městské části Praha 22 +420 271 071 812 (podatelna) info@domenaobce.cz. Praha 22. Praha 22 +420 271 071 812 (podatelna) podatelna@praha22 OSPOD, kurátorka pro děti a mládež Telefon: 271 071 816 E-mail: ivana.
 5. Kateřina Blažková DiS. (kurátor trestné činnosti dětí a mládeže) 06 - Odbor sociálních věcí. [Oddělení péče o děti a rodinu] Čs. armády 23/601, č.dv. 106. 220 189 linka: 648. kblazkova {zavináč}praha6 {tečka}cz. Bc

OSPOD PRAHA 8 3 § 11, odst. 1 ZSPOD - Poradenská činnost 4 § 12, § 13, odst. 1 ZSPOD - odborná poradenská pomoc a výchovná opatření 5 Vyhláška 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, příloha č. 1, kritérium 8c standardů kvality sociálně-právní ochrany 1 § 5 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně. V poslední době pak byl na OSPOD Praha 3 postoupen návrh na zahájení správního řízení podle § 10 zákona č. 359/1999 Sb. (o sociálně-právní ochraně dětí). Podle tohoto ustanovení je obecní úřad povinen mimo jiné: 1. Bití dítěte třetí osobou: 4letý syn si otci stěžoval, že byl u matky bit jejím přítelem. Út 8.00 - 11.30 12.30 - 15.30 terén, v kanceláři č. 25 pouze akutní případy. Čt 8.00 - 11.30 12.30 - 15.30 terén, v kanceláři č. 25 pouze akutní případy. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost OSPOD MČ Praha 13: Kontakty - Kontakty. Úřad městské části Praha 13. Sluneční náměstí 2580/13. 158 00 Praha 5 - Stodůlky. Ústředna. 235 011 111. Informace. 235 011 144. 235 011 228 Standardy kvality sociálně-právní ochrany OSPOD ÚMČ Praha 7 vycházejí z Manuálu implementace Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí a doporučení metodicky a kontrolně nadřízeného správního orgánu - Magistrátu hl. m. Prahy

Praha 11; Praha 12; Praha 13; Praha 14; Praha 15; Praha 16; Praha 17; Praha 18; Praha 19; Praha 20; Praha 21; Praha 22; FAQ; Z VAŠICH DOTAZŮ. OSPOD.CZ. Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive pra- covníkům těchto obcí,. Objednávka na dobití 15 ks Opencard pro OSVZ - OSPOD, MČ Praha 11. Základní informace Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?). Zveřejněna 16. 11. 2016 12:49:05. ID smlouvy 567745 ID Verze: 604133. Uzavřena 7. 11. 2016, číslo smlouvy 20160900. Základní informace; Publikační etika; Pokyny autorům akademického článku; Struktura abstraktů akademických textů; Pokyny autorům knižních recenz pracovník OSPOD Praha 11 x vedoucí odboru, x sociální prac ovník OSPOD Brno 13 x kurátor pro mládež, x sociální pracovník OSPOD, ó x vedoucí odboru Karlovy Vary 12 x vedoucí odboru, x terénní pracovník, zástupce vedoucího odboru, x kurátor pro mládež, î x sociální pracovník OSPOD Městská část Praha 11 Ocelíkova 672/1, 149 41, Praha 4 ICO 00231126 dat.schránka nr5bpci Plátce peněz Dodavatelé: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 ICO 00005886 dat.schránka fhidrk6 Příjemce peně

Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník / pracovnice v odboru sociální péče (odd. sociálně-právní ochrany dětí). Místo výkonu práce: Praha Pracovní poměr: na dobu neurčitou Platová třída: 11 (dle NV č. 263/2018 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách a správě) Druh práce: poradenská. 11. 2018 Místo. Seminář Spolupráce školy, rodičů a OSPOD dále jako sociální pracovník a kurátor trestné činnosti dětí a mládeže OPD Městské části Praha 6 a následně se stal vedoucím odboru sociálních věcí na Úřadu městské části Praha 12 OSPOD Praha 1,kde najít? Ahoj holky, chceme vzít do pěstounské péče už velkého chlapce ze širšího příbuzenstva, který zůstal vinou okolností sám. Okolnosti nechci rozebírat, je to smutné Platy ve veřejné správě jsou určovány na základě platových tabulek pro státní zaměstnance. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat byste měli jako státní zaměstnanec nárok.. Níže naleznete platové tabulky platné od 1.1.2021 pro zaměstnance státu, kteří nejsou ve služebním poměru, ale v běžném.

Praha 11 podpořila Tibet - Praha 11

Praha 11 - Informační portál pro orgány - ospod

 1. Platy zdravotníků a sociálních pracovníků v roce 2021. Platy zdravotníků a sociálních pracovníků závisí na jejich vzdělání (platové třídě) a délce jejich praxe v oboru (platovém stupni).Podrobnosti jsou uvedeny v nařízení vlády 341/2017 Sb.. Všechny platové tabulky pro rok 202
 2. Řádné a bezvadné vedení správního řízení podle správního řádu. - bez ubytování. - s ubytováním zdarma (ve 4* hotelu Duo, v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč - prosíme, napište do poznámky) Akreditováno MVČR. 26. a 27. srpna 2021, 9:00 - 15:00, JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Obsah školení je.
 3. Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019. Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a... Začátek kurzu: 9. září 2021. Cena

 1. ÚMČ Praha 19 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Železnobrodská 764/25, Praha, Kbely - Naplánovat trasu Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí
 2. ář Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol Pátek, 11. 12. 2020 at 8:30-13:30 EDUPOL, Vítkova 244/8, Praha 8 Se
 3. Úřední hodiny ÚMČ Praha 18 od 01.07.2021 [PDF, 182 kB] 30.6.2021. Aktuality - Odbor kanceláře tajemníka. Evroý den proti vloupání od 11. 9. 2021
 4. Následně jsem si začal vyřizovat s OSPOD Praha 13 jejich angažmá v době mého policejního a soudního vykázání. Byl vyházen prakticky celý OSPOD, včetně vedoucích OSPOD i Odboru sociální péče ÚMČ Praha 13. OSPOD Praha 13 se mi odvděčil podáním návrhu na výchovné opatření k Obvodnímu soudu pro Prahu 5
Kontakty - Praha 11 až 22 - Inter Flag s

Sociální pracovník OSPOD (Praha) » Sociální prác

Problémové případy řešené OSPOD 5. Statistika OSPOD za rok 2018 6. Různé ↳ Místní předsednictvo Praha 11 ↳ Praha 12 ↳ Zastupitelstvo - Praha 12 ↳ Zájemci o členství Praha 12 ↳ Místní fórum Praha 12 ↳ Místní předsednictvo Praha 12 ↳ Praha 1 Požádat o pomoc příslušný OSPOD má podle zákona nejen matka, ale i otec, a dokonce i třeba prarodič či jiná osoba, která by pečovala o dítě. toto vše jsem zažil s ÚMČ Praha 6 - Mgr. Šobíšková 2017 at 11:40. Ano, podle zákona i otec má právo požádat, aby ospod pomohl matce. To je správný výklad § 9. Sociální reforma I. Dotace Městské části Praha 6 na podporu péče o děti do 3 let věku. Výkon sociálně právní ochrany dětí. Organizační složka PRO 6, Pečovatelská služba, LDN. Standardy kvality sociálně - právní ochrany. Zásady a podmínky pro nakládání s byty Výzva k podání. Výběr poskytovatele IT/ITC služeb. Výzva k podání nabídky a kvalifikační dokumentace. Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravuhandicapovaných občanů - opakované zadání. Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady. 11.10.2012. Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Praha Městská část Praha 18. Svůj charakter Letňany získávají v době první republiky se vznikem leteckých továren Letov. V 70. a 80. letech se zde vybudovalo panelové sídliště, v rámci jehož výstavby byla velká část starých Letňan srovnána se zemí. Přelomem v soudobých dějinách je výstavba Obchodního centra Letňany.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany OSPOD ÚMČ Praha 2 vycházejí z Manuálu implementace Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí a doporučení metodicky a kontrolně nadřízeného správního orgánu - Magistrátu hl. m. Prahy Oficiální portál Městské části Praha 3, kde najdete veškeré informace z úřadu, samosprávy a aktuálního dění na Trojce Průchod do atria z budovy Úřadu městské části Praha 4 směrem do Polikliniky Budějovická bude od pátku 2. července 2021 od 19 hodin do 6. července 2021 do 24 hodin uzavřen. Zároveň se na stejnou dobu uzavírá průjezd mezi Žlutou a Zelenou budovou, tedy vchody do Žluté budovy číslo 5 a číslo 6. MČ Praha 4 to sdělila.

MČ Praha 4: Oddělení sociálně-právní ochrany dět

Informační centrum Prahy 5, Štefánikova 249/30. Provozní doba Informačního centra Prahy 5 pro osobní návštěvu (viz úřední hodiny). V ostatních případech elektronicky a telefonicky. Tel.: 257 000 334. Dny Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad

Praha 19 - Odbor sociálních věc

ÚMČ Praha 19 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Železnobrodská 764/25, Praha, Kbely - Naplánovat trasu. Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních věcí. 286 010 140. Naplánovat trasu. Role OSPOD v rozvodové situaci. Činnost OSPOD v době rozvodu nebo rozchodu rodičů popisuje Veronika Zmeškalová, sociální pracovnice OSPOD Praha 6. V průběhu rozvodu/rozchodu rodičů probíhá zpravidla soudní úprava poměrů dítěte, kde OSPOD vystupuje jako tzv

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Archives - Praha

Odbor sociální péče a zdravotnictví: Praha 18 - městská čás

Od 1. 11. 2007 vykonává přenesenou působnost i pro MČ Čakovice. Na oddělení sociálně právní ochrany dětí se můžete mimo jiné poradit, jak postupovat při problémech v rodinných a manželských vztazích, v komplikovaných životních situacích. Sociální pracovnice zastupují děti jako opatrovnice při jednáních u soudu. PSt 1: Jmenný seznam pracovníků OSPOD podle - Praha 10 ospod praha 10. Komunistická strana Čech a Moravy Praha 10. Vítejte na našem webu. Aktuálně v KSČM Praha 10 Přečtěte si, co je nového . Návrat ke kořenům. 20.11.2020. OSPOD - orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. Žádost o poskytnutí informace byla na základě ust. § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s článkem 4 odst. 1 a 2 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU.

Odbor sociálních věcí Praha 1

 1. Pan Aleš Hodina z Prahy se už rok soudí o syna Káju. Matka Káji odešla ze společné domácnosti, pak se vrátila a odvedla proti vůli pana Hodiny dítě sebou. S malým Kájou teď bydlí paní Hodinová u své matky na Sokolovsku. Pan Hodina poslal sociálnímu odbodu Prahy 3 otevřený dopis, ve kterém si stěžuje na jeho práci
 2. U Ladronky 820/56, Břevnov, 169 00 Praha 6 - informace o poště a PSČ, údaje z katastru nemovitostí a katastrální mapa, statistické údaje o objektu, GPS pozice pro navigaci
 3. 11.11.2017 23:58 A 20 n 43 t 53 o 79 n 57 í 86 n 83 Č 43 e 83 c 79 h 7 89 6 59 7 24 6 17 9 Zajímavé že komentátoři idnes si myslí že v Česku neexistují špatně rodiče a že teda OSPOD by měl být zrušen jako nepotřebná organizace
 4. Odbory a oddělení. Tajemník úřadu. Odbor dopravy. oddělení silničního správního úřadu. oddělení zóny placeného stání a přestupků. Odbor ekonomický. oddělení financování majetku a zdaňované činnosti. oddělení místních poplatků. oddělení rozpočtu
 5. ky na webu eMi

Oddělení péče o rodinu a děti Archives - Praha

Městská část Praha 10 > Úřad MČ > Odbory > Odbor sociální

Praha 13 - Oznámení o výběrovém řízení OSP - sociální pracovník/ce OSPOD zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha 13 <br> vyhlašuje dne 21.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa <br> Sociální pracovník/pracovnice v odboru sociální péč vzdělávání dětí z pohledu klientů OSPOD Praha 20 napsala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů. Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna za úelem výzkumu a soukromého studia. V Praze dne 13.12.2016 Jitka Pilcov • 11:15 - 12:15 představení platforem pro spolupráci sítě služeb pro děti a rodiny OSPOD a aktérů místní sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny Shrnutí (OSPOD Praha 2) Píklady dobré praxe. 1. TÉMA SÍOVÁNÍ: Systém krizové pomoci pro dít a jeho rodinu v. 2018-11-27: KULTURA 2019: Praha: Moderace, Zahájení, Zdravice: 2018-11-26: Kulatý stůl vyšší odborné vzdělávání v oblasti nelékařských zdravotnických profesí Kulatý stůl k problematice OSPOD: Praha: Moderace, Zahájení. Praha 8 - Karlín: Info: 30.11.2021 Úterý Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC NOVINKA: Bc. Alena Košťáková Praha 8 - Karlín: Info: 11.11.2021 Čtvrtek Psychologie rodiny v rodinném a trestním práv

Oddělení sociálně právní ochrany dětí - MČ Praha

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 15:28 - Kremerová Hana Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55, 708 56 Ostrava-Poruba Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Úřadu městského obvodu Poruba [perex] Oddělení sociální práce (OSP) řeší sociální služby a poradenství, zprostředkovává cílené vyhledávání a zajištění pomoci občanům v nouzi. Pomáhá klientům s ubytováním a zajištěním životních potřeb. Zajišťuje výkon funkce kurátora pro dospělé osoby, kterým hrozí sociální vyloučení. Podílí se na plánování rozvoje sociálních služeb.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Alena Mrázková Využití profesiografické metody v sociální práci se zaměřením na vedoucího pracovníka OSPOD Bakalářská práce Praha 2008. 2 Autor práce: Alena Mrázková Vedoucí práce: doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc Pátek 7:30 - 11:00 Úřední hodiny pracoviště Nový Prosek. Adresa. Úřad MČ Praha 18 - detašované pracoviště Nový Prosek Chotěšovská 680/1, 190 00 Praha 9. Telefonní čísla Ústředna: 284 028 111 Detašované pracoviště Nový Prosek: 281 911 70

Kontakty odboru sociálních věcí Praha 1

Většina radních Prahy 22 rezignovala, rada má nyní tři členy. 25. 6. 2021. V pátek 25. 6. na své funkce v Radě MČ Praha 22 rezignovali čtyři její členové Kateřina Erbsová, Pavel Kosař, Ondřej Lagner a Ivo Krátký 1.7.3 Dotazník na průběh asistovaného styku v OSPOD Praha 20.....56 2. daLŠÍ POmOc ROdinám s dětmi..58 2.1 Acorus - práce s dětmi, které zažily domácí násilí.....58 2.2 Centrum sociálních služeb Praha

ÚMČ P14 - Úřad městské části Praha 1

 1. Informace: 283 091 101, 283 091 102. Telefonní seznam úřadu. ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení. Zobrazit úřední hodiny úřadu. Městská část Praha 9. Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9. Zobrazit adresu na mapě. Cesta na úřad pro hendikepované. Ústředna: 283 091 111
 2. Většina našich klientů stojí před nelehkým úkolem. Najít ten správný pozemek v lokalitě, kterou si vybrali, tam, kde postaví svůj vysněný domov. Stejně jako není všechno zlato, co se třpytí, není každý pozemek vhodný ke stavbě domu
 3. Úřad práce ČR. Česká správa sociálního zabezpečení. Státní úřad inspekce práce
 4. Datum: 30.11.2012 05:47:11 : Komentář číslo: 2147 Spisová značka: těch bylo! :) Průměr Hodnocení: 10 Komentář: Výborná spolupráce, názorem na české soudnictví je proto u mě pořád důvěra ve spravedlnost. Bývalá zaměstnankyně OSPOD Praha 2 :) Pošlete email ke komentáři Datum: 25.11.2011 11:20:0
 5. Dobrý den, dne 7.11.2012 jsme na žádost nezletilé dcery na OSPOD Praha 10 ustanovili střídavou péči. V zápisu se ustanovilo a matka podepsala, že otec nebude v průběhu střídavé péče hradit výživné a bude se podílet polovinou při platbách obědů kroužků, oblečení atd

Nad Opatovem 2140/2, Chodov, 149 00 Praha 11, objekt

Informace koronavirus. Aktuality 2.8.2021:Změny od 1.8.2021 ÚŘEDNÍ HODINY: po. + st.: 8 - 11 a 12 - 17, čt.: 8 - 11 a 12 - 13 Podatelna je otevřena denně podle. v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si dovoluji požádat o informaci z pracovní činnosti vaší OSPOD městské části Prahy 18, a to: Kolik OSPOD podala orgánům činným v trestním řízení oznámení z podezření týrání, manipulace, apod Kontaktní údaje: Tel: 251 818 044, 251 813 754 Fax: 251 811 587 E-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz IČ: 00 241 661 Bankovní spojení: PPF banka a.s. Č.ú.: 500756998/6000 ID datové schránky: 7p9bt2g Úřední hodin

Počet obyvatel městské části Praha 11 - Praha 11

Odbor sociálních věcí (OSV): Praha 1

Centrum primární prevence - Drop In. 384 likes · 5 talking about this · 61 were here. Centra primární prevence se snaží o zvýšení informovanosti a.. Místo výkonu práce: Praha 1. Platové zaiazení: zarazení, odpovídající druhu práce, do 11. platové tFídy, podle Naiízení vlády ö. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prac ve verejných službác Docílit, aby na OSPOD Praha 13 vtrhla kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí, a podrobně zkontrolovala všechny spisy řekněme let 2013,2014,2015,2016 je nemožné. Nadřízený správní orgán OSPOD Praha 13 je Magistrát hlavního města Prahy a ten jediný v naší demokratuře vykonávat dohled

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Praha

1 STANDARD Č. 7 Prevence 7a Orgán sociálně - právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu. OSPOD Praha 2 považuje oblast prevence za nedílnou součást kvalitního zajišťován Praha 20 - VŘ - OSVŠ - OSPOD (MD) Tento dokument byl načten z úřední desky, <br> Městská část Praha 20 — Úřad městské části Praha 20 zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha 20 vyhlašuje dne 13.11.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního míst z podnétu OSPOD Praha 9. se vyhovuje. K ot. ö. 1 Prúmérné odmény zamëstnancu OSPOD v jednotlivých mésících roku 2007 a 2008 byly následující 07/2007 - 08/2007 - 09/2007 - 10/2007 11/2007 - 12/2007 - 07/2008 08/2008 - 09/2008 10/2008 - 1 1/2008 - 12/2008 - 9 500 Kö 3 600 Kö 6 500 Kö 10 000 4 500 Kö 01/2007 - 02/2007 03/2007 V rodině tedy problémy byly. Ovšem zásah OSPOD Praha 13 (jmenovitě paní sociální pracovnice Blanky Exnerové, kurátora Mgr. Josefa Smrže a vedoucí OSPOD Praha 13 Mgr. Ivy Hubnerové, poslední dva tam už nepracují) hodnotí MPSV jako neadekvátní a Ombudsman konstatoval závažná pochybení OSPOD

OSPOD Praha 3 - 222 116 485. OSPOD poskytuje komplexně sociálně právní ochranu dětí, kdy předním hlediskem je zájem a blaho dítě, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo dětí a rodičů na rodičovskou výchovu a péči Čakovice (německy Tschakowitz) jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy.Je zde evidováno 63 ulic a 878 adres. Podle údajů Českého statistického úřadu ze ke konci roku 2019 žilo 11868 obyvatel. Od roku 1926 byly Čakovice městečkem.Čakovice jsou jádrem městské části Praha-Čakovice, do které spolu s nimi spadají ještě Miškovice a Třeboradic ně právní ochrany dětí (OSPOD) držíte v ruce dopis, který je součástí edukačního programu OSPOD Praha 8. Edukační program se skládá z osobní schůzky Vás obou rodičů na OSPOD a písemného informování o Vaší situaci. Vážení rodiče, nacházíte se v situaci, kterou lze zařadit mezi tzv. životní situace nároč Informace o datové schránce MČ Praha 2. Název: Městská část Praha 2 Adresa: nám.Míru 20/600, Praha 2, 12039 IČ: 00063461. ID datové schránky: . y7yb44i. Typ datové schránky: orgán veřejné moci. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky Městské části Praha 2 jsou formáty uvedené v příloze vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení. OSPOD Příbram 39 / 30 16 / 41,00 1,20 neposkytováno 1,42 1,31 6.-9.11. Hotel Hláska ve Zlenicích 22 / 21 17 / 77,27 1,16 2,19 1,11 1,49 1,42 19.2. Hotel Pavilon v Říčanech u Prahy 19 / 0 16 / 84,20 1,06neposkytováno 1,07 26.2. OSPOD Ústí n/Labem 33 / 0 26 / 78,80 1,15 neposkytováno 1,24 1,20 10. a 24.3

Telefonní seznam « ÚMČ P14 - Praha 1

Detoxifikační centrum Praha. Dětské a dorostové detoxifikační centrum nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 36, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušenostní a závislostí na psychotropních látkách (kombinovaná detoxifikační terapie, psychoterapie, volnočasové aktivity) Adiktologická ambulance Centra pro rodinu. Adiktologická ambulance pro děti a dorost je součástí Centra pro rodinu PSS a klinické adiktologie se sídlem na adrese Sokolská 37, Praha 2, (2. patro). Cílovou skupinou jsou děti ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi, šikanou, děti s poruchami chování a učení, děti ze.

Video: Odbor sociálních věcí a školství - Horní Počernic

1